25 maart 2006De definitie van travestie - I

Wat is travestie? Wanneer is iemand travestiet? Voor normale mensen zal dit een belachelijke vraag lijken. Iedereen heeft wel een idee bij de term 'travestie'. Meestal denken we aan een man die vrouwenkleren draagt. (Om een of andere reden waar ik nog wel op terug hoop te komen, denken we vrijwel nooit aan een vrouw in mannenkleren.) Ook travestieten gaan wel uit van deze betekenis. Ik zal dat de simpele definitie noemen. Wanneer je deze volgt, is iedere man die zich wel eens verkleed heeft in vrouwenkleren, een travestiet. Dus ook de man die ooit een vrouwenrol in een school toneelstukje speelde. Of de man die zich met carnaval verkleed heeft. En de acteur die beroepshalve als man een vrouwenrol moet spelen.

Het bezwaar van die simpele definitie is dat hij als het ware een wezenlijk kenmerk van travestie lijkt te missen. Psychiaters, sexuologen, artsen, publiek en travestieten zelf kennen er een betekenis aan toe die verder gaat dan alleen maar een keer vrouwenkleren dragen. Ik denk dat je het zo het beste kunt omschrijven. Misschien is dat terecht, misschien niet. De redenen daarvoor zijn kortweg:
1. travestie heeft vaak een sexuele lading;
2. travestie is vaak heel verslavend;
3. travestie is maatschappelijk niet geaccepteerd.
Om deze redenen zoekt men vaak naar een definitie van travestie die verder gaat dan de simpele definitie.

Dat de zaak minder eenvoudig ligt, dan je op voorhand denkt, merk je bijvoorbeeld als je hoofdstuk 1 van Vennix leest. Aan het einde van dit hoofdstuk zijn veel opvattingen over 'travestie' behandeld maar weet je als lezer nog steeds niet wat je nu precies moet verstaan onder 'travestie'. Paul merkt over deze definitie-kwestie op: 'Over wat we nu precies onder travestie moeten verstaan is weinig consensus (p. 5).

De eigenlijke definitie die Paul gebruikt (voor het selecteren van de respondenten), komt pas in hoofdstuk 2 op blz. 26.
Iedere biologische man (Paul beperkt zich tot M-V travestie) met een min of meer dwingende behoefte (bepaalde) vrouwenkleding te dragen werd opgeroepen aan het onderzoek deel te nemen. Alleen indien men zich had laten transformeren of duidelijk primaire transseksuele gevoelens had, kon men niet aan het onderzoek deelnemen. Na deze omschrijving volgt heel correct in cursieve tekst de feitelijk gebruikte omschrijving uit de gebruikte vragenlijst die hier inderdaad nauw op aansluit.

In deze definitie zitten 2 belangrijke elementen:
1. het dragen van (bepaalde) vrouwenkleding door een man;
2. een min of meer dwingende behoefte daartoe.

Een man die als man gekleed is en schoenen draagt die op het oog herenschoenen zijn, maar in feite damesschoenen zijn, valt dus nog onder punt 1. Ook een man die volledig als man gekleed is, maar b.v. als onderbroek een damesslip draagt. Ook een man die volledig als man gekleed is, maar als kousjes dunne opaque dameskniekousjes draagt. Een man die een mannenpanty draagt (amper te onderscheiden van een vrouwenpanty) of een mannenrok of eventueel alletwee valt weer niet onder dit punt.

Het tweede punt kan onder omstandigheden ook lastig zijn. Een man die het leuk vindt om regelmatig vrouwenkleren te dragen, maar dit niet ervaart als dwingende behoefte, valt dus niet onder de definitie.

Het populaire Sexwoordenboek.nl geeft de volgende omschrijving: Travestie wil zeggen dat een man zich als vrouw verkleedt of dat een vrouw zich als man voordoet. Deze definitie richt zich vooral op hoe men probeert over te komen of overkomt bij het publiek en negeert de 2 lastige punten van Vennix.

In dit geval valt een man die damesschoenen draagt die er uitzien als herenschoenen dus duidelijk niet onder de definitie. Een artiest die zich op het toneel vertoont, verkleedt als vrouw, valt weer wel onder deze definitie.

In definities van travestie wordt vaak nog een ander element geintroduceerd dat ook weer voor veel verwarring kan zorgen: de koppeling met sex of travestie als vorm van sexueel gedrag. Blz. 3 van Vennix geeft een voorbeeld. Janus en Janus (1993) vroegen aan een representatieve steekproef van 1329 mannen of ze ervaring hadden met travestie als seksueel gedrag.

In deze opvatting is een man die duidelijk zichtbaar een bh met vulling draagt, geen travestiet zo lang dit niet kan worden opgevat als sexueel gedrag. Een voorbeeld zijn bijvoorbeeld mannelijke modellen die (extravagante) herenkleding showen (historisch voorbeeld). Het lastige met deze definitie is het vaststellen van of het gedrag wel of niet sexueel (geladen) is. Bovendien is veel gedrag in zekere zin sexueel geladen. Een man die in een dure auto rijdt, doet dat doorgaans als statussymbool. Maar status is --biologisch gezien-- uiteindelijk vooral een middel voor sex. Moeten we nu het rondrijden in een onnodig dure auto opvatten als seksueel gedrag vergelijkbaar met travestie?

In de onderzoekspraktijk moet je uiteindelijk vaak met vragen werken. Als je zoals Janus en Janus vraagt naar travestie als seksueel gedrag, voelen de mannen waarbij die koppeling duidelijk aanwezig is, zich vermoedelijk wel aangesproken. Maar bij een grote groep mannen die zich wel periodiek geheel of gedeeltelijk verkleedt als vrouw en dit vaak al langer doet, is die koppeling veel minder duidelijk en soms zelfs afwezig. Een ander probleem met dit criterium is dat travestieten die koppeling als sociaal niet wenselijk zien. Ze zijn dus snel geneigd te stellen dat in hun geval die koppeling niet bestaat, terwijl hij er in feite misschien wel is.

Samenvattend: er zijn in beginsel 4 criteria die in een definitie van 'travestie' gebruikt kunnen worden. Voor het gemak beperk ik me weer even tot de M-V travestie.
1. het dragen van (enige) vrouwenkleding door een man;
2. een dwingende behoefte tot het onder 1. vermelde;
3. het proberen over te komen als vrouw terwijl men biologisch man is;
4. het onder 1. vermelde als vorm van sexueel gedrag.

Het probleem met criterium 1 is dat er in beginsel voorbeelden te vinden zijn waarin een man enige vrouwenkleding draagt, terwijl dat niet gezien zal worden door het publiek als travestie. Bovendien is soms het onderscheid tussen mannenkleding en vrouwenkleding uitermate lastig te maken (mannenpanty, mannenrok, herenschoen voor vrouwen, etc.)

Het probleem met criterium 3 is dat er talloze voorbeelden te vinden zijn van mannen die enige vrouwelijke kleding dragen, maar er in feite niet naar streven over te komen als vrouw. Men zou dit criterium dan kunnen afzwakken tot 'het proberen vrouwelijker over te komen'. In dat geval zouden echter ook zaken als het afscheren van de baard en het gebruik van make-up hieronder vallen. Men zou dan kunnen overwegen de combinatie van 1 en 3 (in de afgezwakte vorm) te hanteren. In dat geval valt echter een man die opaque dameskousjes draagt en zich scheert ook al onder de definitie. Naast deze 2 criteria is dus nog een criterium nodig.

Criterium 4 valt in de praktijk moeilijk betrouwbaar vast te stellen. Blijft over criterium 2. Wanneer is er sprake van een dwingende behoefte en hoe stelt men dit vast? Veel travestieten zijn op dit punt vrij duidelijk en uitgesproken. Talrijk zijn de verhalen dat men al zijn dameskleren weggedaan heeft. Daarna ging het een tijd 'goed'. Vervolgens is men weer begonnen. Andere travestieten rapporteren dat ze 'gek' worden of depressief als ze zich niet af en toe zich kunnen verkleden, etc.

Een jongeman wordt door zijn vriendin opgemaakt als vrouw en verkleedt zich in vrouwenkleren, maar doet dit puur om met zijn vriendin uit te gaan. In travestie ziet hij er prachtig uit. Hij denkt dat hij 'travestiet' is, maar hij heeft geen dwingende behoefte tot verkleden of is zich die niet bewust. Een belangrijk verschilpunt met doorsnee travestieten blijkt verder te zijn, dat de jongeman geen 'met de gordijnen dicht' ervaringen heeft en travestie nooit als vorm van sexueel gedrag heeft bedreven. Thuis in travestie rondlopen ziet hij als iets dat geen enkele zin heeft, dit in tegenstelling tot doorsnee travestieten die dit of gedaan hebben of nog doen.

Dit voorbeeld laat mijns inziens zien, dat criterium 1 niet voldoende is in tegenstelling tot wat men zou verwachten. Ook criterium 3 is niet voldoende. De jongeman probeerde serieus over te komen als vrouw. Doorslaggevend is kennelijk criterium 2: de dwingende behoefte tot omkleden.

Wat is een dwingende behoefte en hoe stel je die vast?

Mensen hebben een dwingende behoefte tot eten. Op het moment dat je stopt met eten, begin je geleidelijk aan trek te krijgen in iets. Na verloop van tijd wordt die behoefte iets te eten zeer sterk, zeer dwingend. Er is dus sprake van een dwingende behoefte als het niet mogelijk is, het gedrag in kwestie gedurende langere tijd te onderdrukken.

Ook het te veel eten is een goed voorbeeld. Mensen eten vaak meer dan ze zelf wenselijk vinden. Ze zijn te dik en willen afvallen. De behoefte om iets te veel te eten, kan echter uitermate dwingend zijn en daardoor is het uitermate moeilijk om op de lange termijn blijvend af te vallen.

Voor het vaststellen van een dwingende behoefte, is het dus nodig dat de persoon het gedrag in kwestie een tijd lang niet of moeilijk kan onderdrukken. Een persoon die regelmatig in 'travestie' loopt, maar het geen probleem vindt dit ook een tijd niet te doen, is dus volgens deze definitie geen 'travestiet'.

Het leuke van de voorgaande bespiegeling is dat de uiteindelijke definitie die gekozen is, voor een groot deel overeenstemt met de door Paul Vennix gehanteerde. De verschilpunten zijn dat Paul de 'dwingende behoefte' ruimer neemt door er 'min of meer' voor te zetten. In het kader van een oproep om deel te nemen aan een dergelijk vragenlijstonderzoek lijkt me dat verdedigbaar. Verder sluit hij de groep van de transseksuele mannen uit. Hij ziet deze groep kennelijk als afwijkend van de doorsnee travestieten, wat me verdedigbaar lijkt.

In eerdere definities van travestie is uiteraard ook verwezen naar de dwingende behoefte of iets dergelijks. Zo vermeldt Vennix (p. 6) een definitie gehanteerd door Kuiper (1986) en Verschoor (1990a).

Een man is travestiet indien hij het gevoel heeft man te zijn, maar soms of vaak een min of meer dwingende behoefte heeft zich door middel van bijvoorbeeld kleding, make-up, haardracht en/of naam als vrouw te manifesteren.

Het probleem met deze definitie is natuurlijk onmiddellijk wat me moeten doen als die man niet het gevoel heeft man te zijn. Niet zo uitzonderlijk blijkt inmiddels. Veel mannen geven aan wel man te zijn, maar zich niet man of vrouw te voelen. Dit lijkt ook plausibel door het ontbreken van een bekend zintuig hiertoe.Een volgend probleem met deze definitie is wat te doen met de mannen die zich niet als vrouw manifesteren, maar wel 1 of meer vrouwelijke kledingstukken dragen. Een derde probleem tenslotte is dat door de toevoeging 'min of meer' er strikt genomen geen sprake meer hoeft te zijn van een dwingende behoefte.

Samenvattend: wat is een goede definitie van travestie? Mijns inziens is er sprake van travestie wanneer er regelmatig of soms een dwingende behoefte bestaat tot het geheel of gedeeltelijk dragen van vrouwelijke kleding (in het geval van M-V travestie).

34 reacties

Anonymous Anoniem zei...

Ik draag al meer dan 30 jaar damesslips. Gewoon omdat ik ze mooier vind en ook lekker vind zitten. Van sommige word ik wat meer opgewonden dan van de ander. Een simpele zwarte slip in nu eenmaal minder extravagant dan een lichtgroene met een fijn rood bloemetje erop.
Mijn vrouw is er aan gewend, Al 20 jaar, dus dat houdt wel vol.

dinsdag, juli 08, 2008  
Anonymous Anoniem zei...

Ik draag al jaren panty's en nylonlousen. Gewon omdat het erg goed zit. Mijn vrouw koopt ze voor me, en ikzelf ook rustig. Ben er ook nog nooit gek op aangekeken. Zitte gewoon erg comfortabel. Als we allemaal gewoon dragen wat we willen, zijn er mischien minder sexe problemen.

zaterdag, september 13, 2008  
Anonymous Anoniem zei...

Mik, met het blijven vasthouden aan het dwingende karakter doe je m.i. de gelegenheidstrava tekort, de al dan niet homosuele drag queens. Dat heeft doorgaans geen dwingend element in zich. Ben zelf eerder voor de 'definitie' "travestiet is wie zich als zodanig ziet". Maar die omschrijving heeft ook haken en ogen (evt ook aan de kleding) ;o)

vreer

donderdag, januari 01, 2009  
Blogger Mik van Es zei...

Vreer, ik ben het helemaal met je eens. Het stukje is ook al weer van een tijd geleden. Ik zou het nu hebben over 'klassieke travestie' om de showgirls, showtravestieten er duidelijker buiten te laten. Ik verwacht binnenkort aan de definitiekwestie een nieuwe notitie te wijden.

zaterdag, januari 10, 2009  
Anonymous Anoniem zei...

travestie en al wat er mee te maken heeft dwingt ons, het hoofd tegen de muur te slaan tot deze drang voorbij is...
Deze maatschappij is zo gespleten. Ze spreken overal over mensenrechten maar toch kun je er beter van die rare dingen afblijven.

maandag, maart 29, 2010  
Anonymous Anoniem zei...

Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

maandag, maart 29, 2010  
Anonymous Anoniem zei...

Afgaande op de context heb ik het idee dat je hier met "transseksuele mannen" eigenlijk "transsseksuele vrouwen" bedoelt, toch?

woensdag, oktober 26, 2011  
Blogger Mik van Es zei...

Ja, dat lijkt mij ook.

Komt vermoedelijk doordat Vennix in dit boek nog consequent 'hij' gebruikt voor t's.

Bedankt voor de opmerking.

vrijdag, oktober 28, 2011  
Anonymous Anoniem zei...

Ik draag ook heel graag vrouwenkleding en het liefst leer of satijn met nylons en lingerie natuurlijk Ik moet het wel doen als mijn vrouw er niet is maar een vriendin weet het en dat is fijn om te weten Ze heeft er totaal geen moeite mee

vrijdag, februari 10, 2012  
Anonymous Anoniem zei...

HI IK DRAAG AL MEER DAN 20 JAAR REGELMATIG DAMES ONDERGOED EN WAAROM NIET IK VIND MEZELF DAAR MOOI EN SEXY IN ,IK KAN ME ZELFS NIET VOORSTELLEN DAT ENIG VROUW EEN MAN AANTREKELIJK VIND IN HET KLASIEKE BOXERSSCHORT DIE EEWEN OUD MEESTAL THE GROOT AANGESHOTEN AAN MEESTE MANNEN ,HET VROUWELIJK SLIPJE DAARENTEGEN KAN JE LICHAAMS DELEN MOOI AFTEKENEN WAARVAN IK REGELMATIG VIND DAT MIJN VROUW HET GEILZAAM VIND ZE ZELFS VOOR MY AANKOOPT EN OOK FOTOS MAAKT HET WORD TIJD DAT WIJ MANNEN DER OOK MOOI EN SEXY KUNNEN BIJLOPEN,WIJ MANNEN VINDEN HET TOCH OOK FIJN ALS JE VRIENDIN EEN MOOI SETJE AANTREKT KOM OP MANNEN DRAAG WAT JE LEKKER EN SEXY VIND EN LAAT HET TIJDPERK ACHTER ONS ,JE ZULT WEL ONDERVINDEN DAT DE VROUWTJES HET WEL LEUK VINDEN SOMIGE MOETEN DER WAT AAN WENNEN MAAR HET KOMT HEUS WEL

donderdag, maart 08, 2012  
Blogger Mik van Es zei...

Als we travestie ruim nemen (man die dameskleding draagt) dan zijn er twee soorten travestie. 1. Je fijn voelen. 2. Er bijzonder uitzien. 'Feeling good' en 'looking good'. Gewone travestie en showtravestie. Die twee gaan uiteindelijk niet samen. Het is of het ene of het andere.

Hier zit ik even te twijfelen. Maar het voorgaande is toch echt 1. Kan niet missen.

Niks mis mee, zo lang het niet uit de hand loopt. Dat laatste gebeurt nog al eens.

Als mannen echt een leuk setje aantrekken om hun vrouw te verleiden dan wordt het 2. Voor die man wordt het dan een stuk minder leuk, maar voor de vrouw leuker omdat zij het middelpunt wordt. En ja, dan is het eigenlijk geen travestie meer omdat de beruchte drang weg is. Tot nu toe nog nooit een reactie gezien van een man die zich in lingerie verkleedde om zijn vrouw te verleiden. Wel, wie weet, komt het ooit nog eens.

vrijdag, maart 16, 2012  
Anonymous Anoniem zei...

zelf vind ik dat ik geen travo ben waarom ik wel veel dameskleding draag is omdat ik het allemaal veel prettiger en mooier vind , zelf draag ik veel pantys , maar door mijn werk kan ik overdag meestal geen pantys dragen het liefste zou ik altijd met pantys en op op damesschoenen lopen alleen ik heb een grote schoenmaat en ik kan niet makkelijk betaalbare damesschoenen krijgen

woensdag, juli 10, 2013  
Blogger Mik van Es zei...

Ja, dat klopt allemaal helemaal. Je ziet jezelf niet als travestiet, maar als gewone man. Verder heeft die dameskleding iets aantrekkelijks. Het is mooier en het zit prettiger. Je zit nu als het ware in de beginfase van het traject. Voor je eigen idee ben je gewoon man. Maar er is een kleinigheid als het ware mis en tegelijkertijd lijkt dat ook weer heel normaal. Je voelt je op een vreemde manier aangetrokken door die dameskleding.

Is dat abnormaal? Nee, want bijna alle heteroseksuele mannen vertonen wel een bepaalde reactie als je bijvoorbeeld ergens een zwart bh-tje neerhangt. Voor de meeste mannen heeft dat een bepaalde lading, het roept toch iets op.

Het verschil tussen jou en die gewone heteroseksuele mannen, is dat die een bepaald taboe voelen. Ze weten dat dat bh-tje een dameskledingstuk is, ze associƫren het met vrouwen, maar ze weten ook dat ze als man er met hun poten van af moeten blijven. In jouw geval is dat bh-tje geen bh-tje, maar een panty. En bij een panty horen schoentjes. En zo gaat het geleidelijk steeds een stapje verder.

Wat is daar mis mee? Ogenschijnlijk niets. Vrouwen dragen toch ook mannenkleren? Waarom zou je dat als man dan niet doen?

Op die manier gaat het verder. Op een gegeven moment kleed je je volledig in dameskleding, maar je ziet jezelf nog steeds als gewone man. Waarom zou dat niet mogen? Waarom zou dat niet kunnen?

Als je nu in de spiegel kijkt, zie je niet meer echt een gewone man, maar je ziet ook geen overtuigende vrouw. Wat ben je eigenlijk? Ben je wel man of ben je in feite vrouw? Het idee om in feite vrouw te zijn... Ik weet het niet, wat ben ik eigenlijk?

Als je niet meer weet, wat je precies bent, heb je een identiteitsconflict. De dokter stuurt je door naar een psycholoog of psychiater. Die stuurt je door naar een gendertherapeut of een genderteam. Die zijn deskundig op dat gebied.

Tegen deze tijd krijg je ook te maken met sociale reacties. Als man in dameskleding wijk je af. Als vrouw in dameskleding past alles weer. Verder weet je zeker dat je geen travestiet bent, want dat is iets heel negatiefs. Wel, dan ben je dus gewoon vrouw. Je voorliefde voor dameskleding is verklaard en de maatschappij heeft een probleem minder. Jij mag vrouw worden en gelukkig zijn. Dat wou je toch graag?

Als je nu echter goed kijkt, zie je dat er tussen jou als vrouw en echte vrouwen een paar grote verschillen zitten. Jij denkt nu vermoedelijk aan het lichaam, maar dat is niet wat ik bedoel. Ook al is je lichaam op het oog perfect vrouwelijk (en die perfecte manvrouwen bestaan echt), dan is je gedrag en aard belangrijk anders.

Wat is het verschil? Een echte vrouw tut zich op en gaat dan boodschappen doen in de hoop in de supermarkt iemand tegen te komen, een praatje te maken. Ze stopt dus eerst een uur werk en soms wel langer in haar uiterlijk en wil vervolgens gezien worden. Ze gebruikt haar uiterlijk als een sociaal middel. Ze doet haar best op haar uiterlijk om meer in de smaak te vallen bij andere mensen.

Als 'gewone transgender' heb jij dat niet, omdat dat vrouwelijke uiterlijk voor jou niet een manier is om bij andere mensen in de smaak te vallen, maar een manier om jezelf fijn te voelen. Dus als je je optut doe je dat net even anders en je doet het minder lang. Vervolgens ben je niet echt gemotiveerd om uit te gaan.

Voor een 'showgirl-transgender' ligt dat precies andersom. Dus goeie showgirl-transgenders staan de hele godganse dag voor de spiegel om er perfect uit te zien en gaan dan 's avonds uit. Maar er moet ook brood op de plank komen en als je de hele dag met je uiterlijk bent en je ziet er inderdaad als vrouw geweldig uit, blijven er maar weinig opties over. Dus dat wordt dan of optreden of sekswerk. In Nederland zie je ook wel dat showgirl-transgenders een uitkering krijgen, maar met een uitkering ben je niet langer echt gemotiveerd je best te doen op je uiterlijk en dat is dan het begin van het einde.donderdag, juli 11, 2013  
Anonymous Anoniem zei...

ik loop ik denk al 30 jaar met pantys en heel veel damesondergoed want dat is namelijk nog het enige wat ik heb aan ondergoed , ook loop ik vrij regelmatig op damesschoenen met hogen hakken met huidkleurige pantys op straat , maar ik voel me geen travo

donderdag, januari 02, 2014  
Blogger Mik van Es zei...

Dat is normaal, maar je bent wel een travo/travestiet.

Travestieten weten van zichzelf vaak heel zeker dat ze beslist geen travestiet zijn. Ze voelen het zich niet. Soms lopen ze volledig verkleed rond en dan nog zeggen ze geen travestiet te zijn.

Dus, even wakker worden. Dat je travestiet bent, is op zich niet erg, dat zijn heel veel mannen. Maar travestie kan wel gemakkelijk uit de hand lopen, dus probeer het leuk te houden.

Groetjes en sterkte,

Mik

dinsdag, januari 07, 2014  
Anonymous Anoniem zei...

ik voel me ook geen travestiet ik zou het het liefst wel zijn , maar dat kan niet vanwege mijn bedrijfje
en het soort werk wat ik doe , dat ben ik dan in 1 klap allemaal kwijt

vrijdag, april 25, 2014  
Blogger Mik van Es zei...

Je voelt je geen 'travestiet', maar je zou het liefste wel travestiet zijn. Je bedoelt: de hele dag in travestie rondlopen.

Ja, dat bedoel ik nu. Tegen jezelf zeggen dat je eigenlijk geen travestiet bent, maar ondertussen wel liefst de hele dag verkleed rondlopen als vrouw. Wie probeer je voor de gek te houden?

Ja, dat is waar. Het zou mooi zijn als het niet zo was, maar de praktijk is inderdaad dat travestie als het bekend wordt, heel vervelende consequenties kan hebben.

En als het niet bekend wordt ook.

Dus het blijft spannend.

zaterdag, april 26, 2014  
Anonymous Anoniem zei...

hoi

ik ben ook geen travo , ik werk in de bouw dus het is altijd werkschoenen aan en je ka er niet mee aankomen in de bouw

ik voel me geen vrouw
maar als ik een tweede leven zou hebben dan zou ik nu wel als vrouw op wereld willen komen

ik draag veel dames kleding , maar geen jurken en rokken ed

donderdag, mei 01, 2014  
Blogger Mik van Es zei...

Als je geen t bent, waarom draag je dan veel dameskleding?

donderdag, mei 01, 2014  
Anonymous Anoniem zei...

moeilijk te zeggen
ik voel me geen vrouw , maar ik had een vrouw willen zijn en het is een stuk taboe doorbreken waarom het nog steeds gek gevonden wordt als een man pantys en lingerie draagt terwijl vrouwen wel herenbroeken en stropdassen dragen en dat gewoon gevonden wordt

zondag, mei 04, 2014  
Blogger Mik van Es zei...

Ik denk dat ik nu begin te begrijpen waarom travestieten zichzelf nooit zien als 'travestieten'.

Omdat je als man dat taboe geleerd hebt (mannen behoren geen vrouwenkleren te dragen) doe je dat niet openlijk.

Omdat je het niet openlijk doet, kun je dus ook moeilijk openlijk zeggen dat je 'travestiet' bent.

Het grappige is dus dat je die travestie door dat taboe in het verborgene doet en het tegelijkertijd niet 'travestie' noemt. Want zodra je het 'travestie' noemt, geef je toe dat je het taboe overtreedt en dus fout zit.

Niet alleen het gedrag wordt verborgen, maar ook het denken.
Ja, eigenlijk heel logisch.

Begrijp me goed, toen ik een jaar of 21 was, kleedde ik me wel supervrouwelijk, maar ik wist heel zeker dat dat niets met 'travestie' te maken had.

Op dat moment was ik dus met mijn gedrag uit de kast, maar niet met mijn denken.

maandag, mei 05, 2014  
Anonymous Anoniem zei...

een paar maanden geleden toen ik op internet damesschoenen maat 45 kocht
kwam ik er achter dat damesschoenen veel lekkerder lopen dan herenschoenen

zondag, juni 15, 2014  
Blogger Mik van Es zei...

Ja, dat is dus onmiskenbaar (gewone) travestie. Kan niet missen.

woensdag, juni 25, 2014  
Anonymous Anoniem zei...

dat heeft niets met travestie te maken , maar met het simpele feit dat het zo schijnt te zijn dat alleen vrouwen lekkere kleding en fijn zittende schoenen mogen dragen en dat al die grove mannenkleding en schoenen gewoon niet goed zijn gemaakt

donderdag, juni 26, 2014  
Blogger Mik van Es zei...

Tja, ook die reactie bevestigt wat ik al beweerde. 'Gewone' travestieten noemen hun voorliefde voor dameskleding nooit travestie. Het is iets totaal anders dat echt niets, maar dan ook helemaal niets met travestie te maken heeft.

vrijdag, juni 27, 2014  
Anonymous Anoniem zei...

ik loop heel graag op demesschoenen en met dames ondergoed maar ik ben geen travo

zaterdag, augustus 23, 2014  
Anonymous Anoniem zei...

ik vraag me af hoe het komt dat ik graag en heel goed en lekker kan lopen op damesschoenen met toch wel een aardige hak , ik heb er totaal geen problemen mee en het loopt echt fantastisch

maandag, september 15, 2014  
Blogger Treintje zei...

Anoniem zei: "ik vraag me af hoe het komt dat ik graag en heel goed en lekker kan lopen op damesschoenen met toch wel een aardige hak , ik heb er totaal geen problemen mee en het loopt echt fantastisch"

Bij toeval kom ik dit tegen en ik kan het niet laten om er toch even op te reageren.

Tja, hoe komt dat?

Graag: Dat is de kern van travestie. Je hebt een positieve koppeling opgebouwd met die hakken. Elke keer dat je ze aantrekt bevestig je die positieve koppeling steeds weer opnieuw, waardoor die steeds sterker wordt. Daardoor krijgen die schoenen iets aantrekkelijks en blijf je ernaar verlangen.

Goed: Doordat je ze vaak draagt, krijg je veel oefening. Oefening baart kunst. Vrouwen die zeggen niet op hakken te kunnen lopen oefenen te weinig.

Lekker: Hm, Travestieten zeggen bijna altijd dat het lekker zit.
Vond ik vroeger ook wel. Tegenwoordig kan ik ze, net als echte vrouwen, vervloeken na er een dag op te hebben rondgestruind. Maar ze staan leuk en leveren soms een complimentje op.

Vermoedelijk draag je ze niet lang genoeg achtereen om er echt last van te krijgen, of het positieve gevoel wint het van de pijnlijke voeten. Je ziet in feite vooral de leuke kanten ervan.

Overigens zijn niet alle damesschoenen even oncomfortabel; er zijn er ook die wel goed zitten. Meestal zijn dat de duurdere. Daarentegen zitten sommige herenschoenen ook voor geen meter. Het is dus niet zwart/wit.

Groetjes,
Treintje

maandag, september 22, 2014  
Anonymous Anoniem zei...

ik heb nooit geoefend ik trok ze aan en ik kon er ommiddelijk goed op lopen zonder enig probleem het zijn sandaaltjes met een hak van een cm of 5 het liefst loop ik er de hele dag op en ik loop er graag op omdat ik dan juist geen last van mijn voeten heb , wat ik anders wel heb als ik op platte schoenen loop

maandag, oktober 27, 2014  
Anonymous Anoniem zei...

treintje

ik kan er gewoon hele dagen zonder enige belemmering op lopen ook heb ik totaal geen last gehad van evenwicht oid ,voor mijn werk moet ik op grote zware schoenen lopen ,maar ik had vanaf het eerste moment geen enkel probleem met die hakken van 6 cm

zondag, februari 01, 2015  
Anonymous Anoniem zei...

Maar vertel nu eens over travestie van vrouwelijk naar mannelijk. De wereld is vol met vrouwen die zich mannelijk (moeten) kleden. Ik denk ook dat er vele vrouwen zich mannelijker (moeten) voelen. Of willen voelen. Dat is maatschappelijk geheel geaccepteerd. Een tweedelig broekpak, een wit overhempt met een strik een een wit kanten bh eronder.... Waarvoor en voor wie is dat? Zo staan vrouwen lekkere herengeurtjes op de parfumerieafdeling te verkopen..
Als ik verder het warenhuis binnenloop verbaas ik mij over de hoeveelheid vierkantemeters dameskleding en het povere herenhoekje. Waarom hebben mannen zoveel minder keus? Moeten wij mannen "flink" zijn en niet zeuren? Of is al die vrouwenkleding ook voor mannen? Maar om alleen maar naar te kijken?marketing.
Ik draag, tegenwoordig altijd, herenlingerie. Kant, satijn, etc. Maar voor mannen gemaakt. Ik zie mannen in kleedkamers met boxershorts met neukende konijntjes of zo'n strakke boxer met de Simpsons. Wat moet ik daar dan mee? Of is dat grappig?

woensdag, december 09, 2015  
Anonymous Anoniem zei...

tja wat is travestie

ik voel me gewoon heel lekker als ik damesondergoed draag
en pantys in damessandalen met een hak
damesondergoed en pantys draag ik altijd omdat ik bijna geen sokken en ondergoed meer heb , en damessandalen met hak draag ik alleen als ik niet werk

dinsdag, februari 02, 2016  
Anonymous Anoniem zei...

hoi
ik heb een vader die transgender is, en sinds kort weet ik dat mijn man ooit thuis (voorheen stiekem) vrouwenkleding draagt, gelukkig kan ik het met hem hier over hebben ,ik kan het tot zo ver nog goed handelen, zolang we er maar open over zijn. Nu weet ik dat dit onder travestie valt (zeker omdat hij "dwang"voelt om zich zo ooit te kleden) maar hij weet zelf niet hoe hij hier mee om moet gaan, voelt zich schuldig en schaamt zich en ziet zichzelf niet als travestiet ( wat het naar mijn mening toch wel is, of ik moet er naast zitten?) hoe kan ik hem hierbij helpen? ik wil hem niet dwingen maar ik wil ook niet dat hij iets onderdrukt ( vanwege het feit dat hij dan niet meer lekker in zijn vel zou zitten) want dit zou ook niet goed zijn voor onze relatie.

woensdag, maart 30, 2016  
Anonymous Anoniem zei...

ik heb nu damessandalen met een hak en die lopen zo comfortabel
nog nooit heb ik schoenen gehad die zo fijn lopen , zelf veel fijner dan birkenstocks
met een panty , op straat , ik loop er overal mee en ik ga er ook overal mee naar toe

vrijdag, juli 15, 2016  

Een reactie posten