15 april 2006


Drang, gevoelens en sex


Op p. 75 geeft Vennix een overzicht van de redenen die travestieten aanvoeren voor hun travestie op itemniveau. Per uitspraak wordt het gemiddelde aangegeven en het percentage respondenten dat de uitspraak tamelijk of zeer belangrijk vond. Ik geef hierna de 21 uitspraken (van de 42) die door meer dan 50% van de respondenten tamelijk of zeer belangrijk werd gevonden. Tussen haakjes is afgekort de schaal vermeld waarin het item ingedeeld werd op basis van de onderlinge correlaties. Enkele items zijn niet ingedeeld omdat ze niet goed in een van de schalen pasten.

1. vrouwenkleding voelt fijner aan - 81%
2. een onweerstaanbare drang - 80%
3. het niet kunnen laten - 75%
4. zich op allerlei manieren prettiger voelen (IW) - 75%
5. zich anders voelen en gedragen (AZ) - 72%
6. als uitlaatklep voor gevoelens (IW) - 71%
7. zich meer op zijn gemak voelen (IW) - 69%
8. opgekikkerd worden (IW) - 68%
9. het fijn vinden in een spiegel naar mooie vrouw te kijken - 64%
10. zich een ander mens voelen (AZ) - 63%
11. ruimte geven aan een 'andere ik' (AZ) - 62%
12. seksuele aantrekkingskracht van die kleding (SO) - 61%
13. uitdrukking geven aan eigen vrouwelijke kant (GT) - 60%
14. vermindering van innerlijke spanning (IW) - 59%
15. het erotische gevoel (SO) - 57%
16. seksuele opwinding (SO) - 54%
17. de vrouwenrol geeft meer voldoening (GT) - 54%
18. als erotische fantasie (SO) - 53%
19. stimulatie seksuele fantasie (SO) - 52%
20. versterking vrouwelijke persoonlijkheid (GT) - 52%
21. beter in staat zich te voelen zoals men is (GT) - 50%
Schalen: AZ = Anders Zijn, GT = Gendertranspositie , SO = Seksuele Opwinding, IW = Innerlijk Welbevinden.

De eerste 3 en dus ook de 3 hoogst skorende items zijn niet in een schaal ingedeeld. Er was geen enkele schaal waar ze goed inpasten gezien de correlatie met die schaal.

Item 1 stelt dat vrouwenkleding fijner aanvoelt. Ik denk dat dat vooral een idee is. Sommige mannenkleding voelt ook heel prettig aan en wat meer is, zit ook prettig. Veel dameskleding van travestieten zit afschuwelijk. Denk aan strakke leren rokken, bh's, strakke slips, panty's, hoge hakken. Dit item correleert dan ook .38 met de schaal Seksuele Opwinding. Het is kennelijk vooral een manier om te verklaren waarom je je verkleedt. Het klinkt plausibel, maar als je er op door denkt, klopt het maar matig. Je doet iets, dat cultureel gezien moeilijk ligt, en je komt dan met een logisch klinkend argument.

De volgende twee items zijn 'een onweerstaanbare drang' en 'het niet kunnen laten'. Ook deze twee items worden door meer dan 3/4 van de respondenten belangrijk gevonden. We hebben al eerder gezien dat de somskore van deze items niet gecorreleerd is met travestiefrequentie. Kennelijk zijn dit dus ook rationalisaties die niet helemaal letterlijk mogen worden genomen. Men doet iets dat cultureel niet echt geaccepteerd wordt en komt dan met een plausibel klinkend argument.

Overigens hoeft dat niet te betekenen dat deze uitspraken helemaal uit de lucht gegrepen zijn. Zo geeft Vennix op p. 89 aan dat 64% van de respondenten zich zo mogelijk altijd wil omkleden, 47% geeft aan dat travestie voor hen een obsessie is, 45% geeft aan dat travestie zijn hele leven in beslag neemt. Ter illustratie: op travestie.org overweegt een jongeman om in dameslaarzen op zijn werk te komen, hoewel hij bang is dat dit hem zijn baan kan kosten.

Uit deze 3 niet ingedeelde items die door een grote meerderheid van de respondenten belangrijk worden gevonden, kunnen we volgens mij enerzijds afleiden dat men rationaliseert. Men probeert een aannemelijke verklaring te geven. Anderzijds kunnen we eruit afleiden dat voor de meeste respondenten het verkleden sociaal gezien nogal moeilijk ligt. Dit blijkt ook op p. 226. De uitspraak 'in het dagelijks leven zorg ik ervoor dat niemand mij van travestie verdenkt' wordt door 74% van de respondenten onderschreven.

Hierna volgen een groot aantal uitspraken over het zich voelen, gevoelens, etc. Al deze items behoren tot Factor II - Prettig Anders als Vrouw.

Alleen item 9 is niet ingedeeld. Enerzijds gaat dit over gevoelens, anderzijds over seksuele opwinding.

Het eerste expliciete item van de schaal Seksuele Opwinding is item 12. Uiteindelijk blijken alle 5 items van de schaal Seksuele Opwinding (Factor I) bij de eerste 21 items te zitten.

Samenvattend: wat deze lijst van 21 items laat zien, zijn 4 niet ingedeeld in schalen. Daarvan verwijzen er 2 naar een grote drang. De overige items komen voor in Factor I: Seksuele Opwinding of in Factor II: Prettig Anders als Vrouw.

0 reacties

Een reactie posten