07 augustus 2006


Wat de Encarta/Winkler Prins zegt


De notities in deze blog suggereren dat er over travestie heel wat te zeggen valt. Het kan ook anders. Dat merkte ik toen ik de Encarta/Winkler Prins online mocht proberen. Wat zegt de Encarta over travestie?

Allereerst geeft de Encarta travestie twee keer. De eerste keer met daarachter '[algemeen, geneeskunde}'. De tweede keer met daarachter '[toneel]'.

Bij travestie [algemeen, geneeskunde] wordt vermeld:
De onweerstaanbare behoefte zich te kleden overeenkomstig de wijze van de andere biologische sekse. Dit verschijnsel komt voor bij zowel homoseksuele als heteroseksuele mannen, hoogst zelden bij vrouwen. Mensen die een geslachtsverandering willen ondergaan, wordt aangeraden zich vooraf al te kleden als de andere sekse. Zie ook transseksualiteit.

Bij travestie [theater]wordt vermeld:
Op het toneel kwamen in West-Europa tot in de 17de eeuw tal van travestierollen voor: vrouwenrollen werden gespeeld door mannen. Shakespeare laat in zijn stukken vaak de door jongens gespeelde vrouwen zich weer als man verkleden (Rosalind, Olivia, Portia); in een dergelijk geval spreekt men van travesti-double. Na de 17de eeuw traden nog vnl. komieken op in vrouwenrollen of als vrouw verkleed.

De Encarta onderscheidt dus 2 soorten travestie: toneeltravestie en travestie uit een onweerstaanbare drang. We weten inmiddels dat die onweerstaanbare drang eigenlijk niet bestaat. Verder wordt die algemene travestie dan nog even gekoppeld aan geneeskunde. Een impliciete manier om te zeggen dat het om zieke mensen gaat. Vrouwen kleden zich frequent in mannenkleding, maar de Encarta ziet daar geen travestie in, want waarom zou er sprake zijn van een onweerstaanbare drang? Wat vrouwen doen, is dus niet of hoogst zelden travestie. Want mannen doen, is het in de ogen van de Encarta automatisch wel, want wanneer met de mogelijkheid dat een man zich in vrouwenkleding hult zonder onweerstaanbare drang houdt de Encarta helemaal geen rekening. Dat kan in haar ogen gewoon niet. Het moet wel om een zieke geest gaan. Daarna wordt alles ook nog eens in kort bestek gekoppeld aan geslachtsverandering.

Ook het stukje over travestie op toneel bevat een misser. Travestie op toneel komt nog steeds voor en niet alleen in humoristische rollen. De verleden tijd die men hanteert suggereert echter anders.

Het knappe van de Encarta is dat men travestie heel kort behandelt. Het storende is dat men in kort bestek een aantal slordigheden, missers etc. weet te proppen. Kennelijk is het vooral een encyclopedie voor het video-tijdperk. Als het maar kort is!

Als het nu allemaal een heel indrukwekkend artikel was, zou het volgende misschien nog te begrijpen zijn. Hoewel mijns inziens dit nu juist wel weer wat korter zou mogen. Daar komt ie!:

Bronnen voor dit artikel vermelden:
Encarta® Winkler Prins Online Encyclopedie 2006
http://nl.encarta.msn.com © 1997-2006 Microsoft Corporation/Het Spectrum. Alle rechten voorbehouden.
© 1993-2005 Microsoft Corporation/Het Spectrum. Alle rechten voorbehouden.

0 reacties

Een reactie posten