17 november 2006


Tweede Nederlandse "Transgender Herdenking''


Geweld tegen t's is helaas een bekend verschijnsel. Meestal is dat geweld minder vergaand dan moord. Alleen de meest extreme vormen resulteren in de dood van het slachtoffer. In sommige landen is dit voor t's een belangrijke doodsoorzaak. In Nederland hebben we het dan in verhouding nog niet zo slecht. Maar ook in ons land worden er van tijd tot tijd t's vermoord. Het is daarom goed, zowel voor t's als niet-t's wanneer eenmaal per jaar daar aandacht aan besteed wordt. Opdat wij niet vergeten!


Op zondag 19 november 2006 aan de vooravond van de internationale Transgender Day of Remembrance vindt in Amsterdam de tweede Nederlandse "Transgender Herdenking" plaats. De onderstaande tekst ontleen ik aan de website van de Noodles, een Amsterdamse gender-queer group. Terwille van de leesbaarheid heb ik de oorspronkelijke tekst wat bewerkt.

In de tekst wordt ook een soort verklaring aangedragen voor deze misdrijven: "Afkeuring en haat ligt hier vaak aan ten grondslag." Op het slot van de tekst wordt gesproken over "hate crimes." Ik weet niet of dat allemaal correct is. Het is wat kort door de bocht. Ik geloof niet zo dat mensen echt jarenlang een diepe haat koesteren tegen t's om dan tenslotte toe te slaan. Ik denk dat het meer iets primairs menselijks/dierlijks is. Dat wat afwijkt, is vreemd. Hoort er niet bij. Is gevaarlijk.

Natuurlijk is het verleidelijk om te gaan praten over 'hate crimes.' Maar het lost niets op. Het draagt niets bij. Ik hoop binnenkort nog eens op dit onderwerp terug te komen.


-------------------------
Op 20 november vindt ieder jaar wereldwijd de Transgender Day of Remembrance plaats. Het doel van deze dag is het herdenken van al die transgenders die vermoord werden.

Transgenders zijn al die mensen die niet helemaal passen in de maatschappelijk geaccepteerde hokjes "man" en "vrouw" of zich daar niet helemaal in thuis voelen: travestieten, transseksuelen, interseksuelen, transgenders, genderbenders, queers, etc. Jij misschien ook?

Geweld tegen transgenders vindt overal in de wereld plaats. Afkeuring en haat ligt hier vaak aan ten grondslag. Vaak blijft in de praktijk het echte verhaal achter het geweld verborgen omdat de dader de reden en toedracht ontkent of omdat het slachtoffer niet openlijk uit durft te komen voor zijn/haar geaardheid uit angst voor discriminatie of erger. Ook in Nederland zijn de afgelopen jaren transgender personen vermoord. De wereldwijde dodenlijst (uiteraard lang niet volledig) telt meer dan 300 namen.

Vorig jaar hebben we in Amsterdam ter gelegenheid van de internationale Transgender Day of Remembrance voor het eerst een wake gehouden en publiek aandacht gevraagd voor het feit dat vaak niet wordt geaccepteerd dat iemand zich buiten de standaard sekserollen en uitingsvormen begeeft. Ook dit jaar zullen we al die transgenders die vermoord zijn, in het openbaar herdenken.

Zondag 19 november verzamelen we om 17.30 uur in café Saarein, Elandsstraat 119 Amsterdam. Om 18.00 uur vertrekken we vanuit café Saarein naar het Leidse Plein waar we de wake zullen houden. De wake zal bestaan uit het oplaten van witte ballonnen en het voorlezen van de namen van vermoorde transgenders.

Na afloop houden we ons maandelijkse Noodlescafé in Saarein.

Ook in andere landen van Europa worden op 19 of 20 november wakes gehouden om de slachtoffers te herdenken en deze 'hate crimes' onder de aandacht van het publiek te brengen.

Geweld tegen transgenders en geweld tegen homo's/lesbo's zijn verwante zaken. We hopen daarom samen met homo's en lesbo's op te mogen komen tegen dit soort misdrijven en voor het recht op gender-diversiteit.

Je bent vrij om deze uitnodiging te verspreiden of op je website te zetten. We hopen van harte dat je deel neemt!

De eerste (Amerikaanse) Transgender Gedenkdag vond plaats in 1999 naar aanleiding van de dood van Rita Hester in 1998 in Californië. Zie Remembering Our Dead
--------------------------


Wat wij op Transgender Day of Remembrance wel herdenken, zijn al die t's die wel door de hand van anderen de dood vonden, maar waarvan wij geen weet hebben en waarvan wij de namen niet kennen.

Wat wij op Transgender Day of Remembrance niet herdenken, is al het geweld dat niet tot de dood leidde.

Wat wij op Transgender Day of Remembrance niet herdenken, zijn al die t's die het door discriminatie, pesterijen, etc. niet meer zagen zitten en zelf de dood kozen.

0 reacties

Een reactie posten