10 december 2006


Lachen is gezond, dips niet


NRC Handelsblad brengt het volgende berichtje: 9/12/2006, p. 47, Vrolijke mensen lopen niet zo snel een verkoudheid op. Het onderzoek is gepubliceerd in het decembernummer van Psychosomatic Medicine.

Men selecteerde 193 gezonde vrijwilligers. Deze mensen werden dagelijks per telefoon ondervraagd over hun gevoel gedurende een periode van 2 weken: was men opgewekt en vol energie of juist droevig, gespannen en kwaad. Dit leidde tot 2 scores: een voor de positieve emotionele stijl en een voor de negatieve emotionele stijl. Hierna werden de vrijwilligers besmet met een verkoudheidsvirus of een griepvirus. Het blijkt nu dat de mensen met de hoogste scores voor de positieve emotionele stijl 2.9 keer zo weinig verkoudheidsklachten had als de groep met de laagste score.

De onderzoekers wijzen erop dat het effect ontstaat door de aanwezigheid van positieve gevoelens en niet ontstaat door de afwezigheid van negatieve gevoelens.

Uit meerdere onderzoeken is bekend dat depressieve mensen meer risico lopen om te sterven aan een hart- of vaatziekte aldus de onderzoekers. Bij die onderzoeken is dus vooral gekeken naar de aanwezigheid van negatieve emoties.

Moraal: Niet treuren, maar lachen.

0 reacties

Een reactie posten