18 februari 2007


Duidelijk verband tussen burn-out en neuroticisme


Saar Langelaan e.a. laten zien dat burn-out en neuroticisme sterk gecorreleerd zijn. (Bron: zie hier.) Om te voorspellen wie in de burn-out groep zit en wie in de niet-burn-out groep zit (beide groepen ongeveer even groot) blijkt alleen neuroticisme van duidelijk en groot belang. Op basis hiervan vindt ze een (canonische) correlatie van .71 en kan ze een 85% van de proefpersonen correct indelen.

Een probleem hierbij is dat de gevonden correlatie door de extreme groepen methode en door het werken met canonische correlaties wat geflatteerd is.

Maar op de totale groep proefpersonen (N=572) correleren haar 2 maten voor burn-out onderling 0.53. De correlatie van neuroticisme met die 2 maten bedraagt respectievelijk 0.50 en 0.48. Dit laat in feite zien dat het inderdaad hoofdzakelijk om een enkele factor gaat, lijkt mij.

0 reacties

Een reactie posten