04 maart 2007


Gegevens over zelfmoord


Ieder jaar overwegen in Nederland 400.000 mensen zelfmoord; 94.000 mensen doen jaarlijks een poging. Uiteindelijk slagen er in totaal per jaar slechts ongeveer 1572 mensen daarin. Althans volgens de CBS statistieken. Het kan best zijn dat sommige gelukte zelfmoorden daar niet in opgenomen zijn. De meeste zelfmoorden bij mannen komen voor bij 80-plussers: 27,4 per 100.000. Bij vrouwen is de gevaarlijkste leeftijd van 50 tot 60 jaar met 9,4 zelfdodingen per 100.000.

De kans op een daadwerkelijke zelfmoordpoging is dus ongeveer 6 op de 100.000 mensen per jaar. Uitgaande van een mensenleven van ongeveer 80 jaar levert dat 480 zelfmoordpogingen op 100.000 mensen over hun totale leven. Ongeveer 0,5 procent van de bevolking doet dus ooit een daadwerkelijke poging tot zelfmoord.

Risico-factoren zijn: psychiatrische stoornis, familieleden die zelfmoord hebben gepleegd, mishandeling in de jeugd, emotionele instabiliteit, een verbroken relatie en het niet ervaren van sociale steun.

Deze gegevens zijn afkomstig van NEMESIS (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study) en van het CBS.

Bron: NRC Handelsblad, 1 maart 2007, p. 9, Onverwacht veel mensen suïcidaal.

0 reacties

Een reactie posten