05 april 2007


Hoge Raad: altijd kiezen tussen m of v


De Hoge Raad heeft gesproken en dan lijkt de zaak definitief beslist. Toch denk ik dat dat niet het geval zal zijn. Maar misschien denk ik dat wel, omdat ik het er niet mee eens ben.

"De geslachtsaanduiding in de geboorteakte veranderen mag in bepaalde omstandigheden, maar je moet kiezen tussen m of v. Dat geldt ook voor personen die zich man noch vrouw voelen." Aldus de Hoge Raad volgens NRC Handelsblad van 3/4/2007, p. 2.

Een 60-jarige Nederlander spande deze zaak aan. Deze Nederlanders was geboren als man en op 27-jarige leeftijd via een geslachtsveranderende operatie vrouw geworden. Vervolgens was zij op grond van langdurige en consistente gevoelens tot de conclusie gekomen 'niet geseksueerd' te zijn.

De Hoge Raad vindt dat het recht op een privéleven van deze persoon niet opweegt tegen het algemeen belang. Ook wijst de Hoge Raad op een voorstel uit 1982 om het geslacht niet langer te vermelden. Dat wees de Tweede Kamer toen af.

Waarom denk ik dat het oordeel van de Hoge Raad in dit geval uiteindelijk niet overeind kan blijven?

1. Allereerst is het ongelukkig dat in deze zaak als argument de gevoelens van de betrokkene worden opgevoerd. Of je vermeldt dat geslacht wel in de geboorte-akte of je vermeldt het niet, maar om het helemaal afhankelijk te maken van de gevoelens van de betrokkene, is natuurlijk een brug te ver. Op die manier noteer je heel zorgvuldig iets, dat vervolgens in feite niets feitelijks meer te betekenen heeft. In dit specifieke geval heeft de Hoge Raad wat dat betreft dus inderdaad een duidelijk punt.

2. Het probleem dat ik echter wel zie, is dat die vermelding M/V gebaseerd wordt op een medisch onderzoek. Sinds wanneer heeft de overheid het recht medische gegevens van een persoon te registreren en eventueel openbaar te maken? Dat recht heeft die overheid mijns inziens helemaal niet.

3. Vervolgens komt de Hoge Raad met het Algemeen Belang op de proppen. Maar wat is hier precies dat algemene belang? Is de welvaart in het land belangrijk groter als we van iedereen geregistreerd hebben of het een M of een V is? Stijgt de mondiale temperatuur minder snel als we het geslacht geregistreerd hebben? Allemaal onzin dus. Het feitelijke argument is niet een kwestie van Algemeen Belang. Het feitelijke argument is dat we het al eeuwen zo doen en dat we dus in beginsel gewoon lekker rustig op die ingesleten manier verder willen gaan. Wat de Hoge Raad betitelt als Algemeen Belang, is in werkelijkheid: zo hebben we het altijd al gedaan.

4. Merkwaardig is ook dat de overheid aan de ene kant seksediscriminatie verbiedt en aan de andere kant het zelf nadrukkelijk doet. Hoe idioot kun je zijn?

5. Kwalijk is ook aan die M/V indeling dat je er van uitgaat dat iedereen of M of V moet zijn. Biologen en medici weten al lang, dat de zaak niet zo simpel ligt. Dat mag je natuurlijk van een stel rechtsgeleerden niet verwachten, want die praten heel gewichtig, maar wat eenvoudige biologiekennis is al snel te hoog gegrepen. Iets soortgelijks lijkt te gelden voor de leden van de Tweede Kamer.

6. Kwalijk vind ik ook de verwarring die men met zo'n aanduiding schept. Wat bedoelt men nu precies met de aanduiding M/V? Dat ik een piemel heb? Als men dat graag wil weten en registreren, is het duidelijker om het onderscheid penus/cut in te voeren. Nu wordt het biologische onderscheid min of meer automatisch gekoppeld aan de sociale rol. Natuurlijk mag men, als men dat vindt een wet maken dat biologische mannen zich ook in sociaal opzicht als mannen moeten gedragen, maar zo lang die wet er niet is, is die aanduiding M/V in ieder geval dubbelzinnig.

Tijd voor verdere actie dus!

0 reacties

Een reactie posten