27 juli 2008


Het Stormfront en 'stinkende' transgenders

Wie wil weten hoe de doorsnee Nederlandse transgender eruitziet na goed te zijn opgemaakt, kan terecht op de site van Transdreams (hier). Of dit echt een beeld van de doorsnee travestiet geeft, weet ik niet zeker, maar één van al die series portretten sprong eruit en is in ieder geval niet doorsnee. Dat was deze serie (hier) van Judy4Fun.

Judy maakt van haar travestie geen probleem, maar probeert er juist van te genieten. Ze schrijft:
"I am a T-chick, T-girl, Tranny or Shemale. You get it?? I choose not to hide my favourite hobby or as a matter of fact real indentity as so many guys seem to do, I prefer going out partying in an exciting and different way, playing with my genderindentity and fetishes. I consider myself very priviledged having the possibility to do so. Actually I like it that much that it pretty much has developped into a lifestyle. My friends irl appreciate the way I deal with things, I am too happy to be able to call my social life more than healthy If for any dark reason you seem to have a problem with what I do then be aware that this is your problem. You might consider asking your shrink for help :-p At the other hand if you are a guy and secretly wish to do what I do.. why don't you? It's YOUR life and you live it only once.. pretty shitty to have society decide what YOU will look like.. In my vision acceptation, if that's desirable for you, will be easier by taking our hobby serious, in the way that you make at least an effort to have it look pretty damn good! For a fast start: have a look at Transdreams and ask my friend Cassandra to help you on your way ;-) In the meantime I don't mind my pictures be printed and taken to bed before sleepingtime if that makes one happy :-p."


Wat ik leuk vind aan Judy, is dat ze van haar T-zijn geen geheim maakt. Ze is op dat punt heel nadrukkelijk: ze is T-girl. Als je daar een probleem mee hebt, zoek je maar een psychiater. Verder vindt ze het belangrijk om er goed uit te zien: acceptatie is gemakkelijker als we onze hobby serieus nemen door op zijn minst een poging te doen er echt goed uit te zien. En die boodschap draagt ze dan in woord en beeld ook nog eens heel kernachtig uit.

Via Google stuitte ik vervolgens op de onderstaande discussie naar aanleiding van een opmerking van Judy op de site van het Stormfront (hier ) waarin ze het recht van transgenders verdedigt om zich op hun eigen manier te mogen uiten.

Transgenders zien -- door hun jarenlange gewenning in de kast -- zelf soms weinig problemen met hun gerichtheid: ze doen toch niemand kwaad? Deze Stormfront-discussie laat in ieder geval zien dat die gerichtheid voor sommige Nederlanders toch nog wel moeilijk ligt. (Ik had in eerste instantie hier de neiging het woord Nederlanders tussen aanhalingstekens te plaatsen, maar dat zou niet terecht zijn. Dit zijn echt Nederlanders ook als is het dan misschien een wat specifieke groep.)

De discussie is gedateerd op 1 februari 2006 en getiteld: Re: (Extreem) Rechts in normale Kledij.

--------------------------------------
In de discussie meldt HB dat hij een kerel kent, die gothic is en daarom ook makeup draagt.
HB: "Ik heb er respect voor dat hij dat durft."

Full of Pride:
"En een kerel met een C-cupje???? Ook respect dat ie dat durft?"

Full of Pride citeert DutchTgirl (Judy4Fun):
Gaat rechts, en dus ook extreem rechts niet over Vrijheid, persoonlijke Vrijheid? Dus respect voor een ander die zich uit zoals hij zij dat wil. Waarom zou je dat verafschuwen? Vooropgesteld dat mensen anderen niet tot last zijn natuurlijk. (maroc's)
Persoonlijk heb ik geen idee hoe ik je moet noemen..... Hij Zij Het......
Maar zoals jij bent heb ik toch een teleurstellende mededeling:
Wij zijn toch ander volk en ikzelf heb hier ook geen plek voor jouw.
Dit schreef je elders:
Voor degene die me nog niet kennen: ik ben dus Judy4fun, een "kinky"/ fetish travo- "girl" ..
Ter vermaak nog een prentje van dit ding in de bijlage.

Razors Edge:
"haha wat is dit nu weer! denk je dat je alles gehad hebt krijgt je favouriete internetpagina ook nog eens bezoek van een echte travo"

Kattepis666:
"Spetterend dit
Ik heb al een hoop gezien op dit forum maar dit is de topper"

Wikingen:
"hahaha"

Hellraiser:
"Laat dat wezen maar lid worden van de darkroom bezoeker Woutertje Bos en zijn Partij van de Afbraak.
Werkelijk zum kotzennnnnnnnnnnnnnnn"

SS-Obersturmführer:
"Lol"

MistressOfDespotism:
"Wel een leuk outfitje. Dat zou ik ook zo dragen.
Oh wacht, ik ben een meisje."

Reinhard:
"Een duidelijk niet helemaal recht(s) geaard persoon, maar inderdaad aandacht die Stormfront kan missen als kiespijn.."

krimson:
"Het is nu niet typisch de broer die ik altijd gehad zou willen hebben, eigenlijk is het ook niet de zus die ik altijd gehad had willen hebben.Wie wil hem eigenlijk wel?"

MistressOfDespotism:
"Ikke, ik wil zijn/haar garderobe hebben."

Claudius Civilis:
"Hahaha fantastisch."

rammrock reageert op
MistressOfDespotism:
"Dan ben je volgens mij ook de enige, die DAT als broer wil hebben"

DOT50:
"Ongelovelijk!
Daar houd ik het bij.."

Dietse Strijder:
"Geen woorden voor,maar Het had wel lef"

Arthur Seyss-Inquart:
"Ik kan maar een ding zeggen
WEES EEN KEREL"

Sorat:
"Is dit nou een ziekte... Of gewoon een afwijking...
Mochten we ooit de heilstaat hebben bereikt waarin iedereen gelijk en wit is, dan moet dat maar eens grondig onderzocht worden door de geheime politie..."

The_White_One citeert eerst MistressOfDespotism:
Ikke, ik wil zijn/haar garderobe hebben.
"Wat verwacht je erin te vinden?"

Tha Man citeert eerst krimson:
Het is nu niet typisch de broer die ik altijd gehad zou willen hebben, eigenlijk is het ook niet de zus die ik altijd gehad had willen hebben.Wie wil hem eigenlijk wel?
"Hem?"

Levenschlang Blanck:
"Ik hoop dat Talpa hier geen lucht van krijgt, anders zien we dit ding terug in de volgende Big Brother."
--------------------------------------

Het interessante aan deze discussie is dat het puur om indirecte discriminatie gaat. Men is zo negatief, niet omdat men het plaatje negatief beoordeelt, maar omdat men te horen heeft gekregen dat het een T-girl is, dus een biologische man.

In de discussie kun je dat ook nog beluisteren als MistressofDespotism opmerkt dat ze het wel 'een leuk outfitje' vindt. Het is niet het plaatje dat de negatieve reacties veroorzaakt, maar de informatie dat het hier om een man gaat.

De reacties doen me vrij sterk denken aan de reacties van sommige allochtone mannen waar je als T ook vaak wat mee uit moet kijken.

Waarom nu zo negatief gereageerd? Het probleem lijkt me simpel. Als Judy4Fun alleen gezegd had man te zijn, en verder geen plaatje had gegeven, was er geen probleem geweest. Wanneer ze wel een plaatje had gegeven en verder niet had aangegeven T-girl te zijn, was er ook geen probleem geweest. Maar nu presenteert ze enerzijds een nogal sexy foto en anderzijds dat ze biologisch man is.

Voor de Stormfronters is dat tegenstrijdige informatie. Dat kan niet, dat klopt niet. In werkelijkheid kan het natuurlijk wel, hoewel het misschien niet helemaal alledaags is. Dat laatste toegeven, is voor mensen niet gemakkelijk, want het betekent dat je je vaststaande opvattingen moet wijzigen. Iets dat we normaal zo lang mogelijk proberen uit te stellen volgens de cognitieve dissonantie theorie.

Dat probleem is niet puur academisch. Als Judy vrouw is, mag je haar als heteroseksuele man leuk vinden. Als Judy man is, heeft ze een volledig fout uiterlijk en moet je haar juist mijden. In dat geval 'stinkt' ze. Haar sekse bepaalt dus hier of ze OK is of niet-OK. Maar juist die sekse is hier onduidelijk. Want afgaande op het plaatje is ze onmiskenbaar vrouw. Maar afgaande op de overige informatie, is ze biologisch man.

Wat moet je nu kiezen als normale Stormfronter? Aan de ene kant ziet 'het' er leuk uit, aan de andere kant mag je je niet aangetrokken voelen tot mannen. Je bent per slot van rekening geen homo. Judy4Fun confronteert deze 'Edelgermanen' dus met een cognitief probleem dat ze eigenlijk niet aankunnen. Ze is sexy, maar ze is ook man. En daarom 'stinkt' ze.

In de reacties vind je dat ook terug. Ze begrijpen dat Judy geen biologische vrouw is, maar vinden het ook weer moeilijk om in dat plaatje een biologische man te zien. Doordat Judy afwijkt van de norm waar ze mee vertrouwd zijn, vormt Judy een cognitief probleem voor ze.

Het eigen vooroordeel ter discussie stellen, doe je bij voorkeur als laatste. Ze redeneren dus niet dat sommige mannen er kennelijk soms vrij vrouwelijk uit kunnen zien. Nee, de discrepantie tussen hun overtuiging en de realiteit wordt veroorzaakt door Judy. En daarmee wordt Judy mikpunt van hun verbale agressie.

Je zou ook kunnen zeggen dat in de impliciete Stormfront-norm mannen er als mannen moeten uitzien. Judy is biologisch man, maar wijkt dramatisch af van die norm. Dat is gevaarlijk en moet bestreden worden.

Interessant ook is dat niemand meer toekomt aan een inhoudelijke reactie op de opmerking van Judy. Men is gezamenlijk bezig de indringster weg te jagen.

De situatie is ook wel vrij extreem. Aan de ene kant zet Judy een heel vrouwelijk plaatje neer. Aan de andere is ze heel open over haar biologische herkomst. Zelf zou ik die openheid en duidelijkheid waarderen. Voor de Stormfronters schept dat echter een onoplosbaar probleem: wat is het nu?

In een andere setting is mij vroeger wel iets soortgelijks verteld. Dit had betrekking op een transseksuele sollicitant. 'Wat was het nu? Man of vrouw? In dat soort problemen had men geen zin.' In dat geval was het plaatje natuurlijk niet zo extreem, maar vermoedelijk op punten wel ambigu. Ook die onduidelijkheid was dus voor deze normale en ontwikkelde mensen al voldoende reden voor een negatieve evaluatie. Een man moet er als man uitzien en een vrouw als vrouw. Op het moment dat het plaatje ambigu is, is dat al reden voor een vermijdingsreactie.

De reactie van het Stormfront is dus vermoedelijk niet beperkt tot Stormfronters maar komt veel algemener voor. Men heeft bepaalde opvattingen over hoe mannen en vrouwen eruit behoren te zien. Personen die afwijken van die opvattingen zoals transgenders, worden gezien als een bedreiging. Als iets dat afwijkt van hoe de wereld in elkaar hoort te zitten.

Zelfs wanneer de informatie over de sekse niet zo expliciet strijdig is, maar meer ambigu, is dat al voldoende voor een negatieve evaluatie. We prefereren vrouwelijke vrouwen en mannelijke mannen. De wereld moet duidelijk zijn en zijn zoals wij denken; anders worden we boos en vervelend.

Judy4Fun heeft ondertussen wel wat ervaringen opgedaan met haar sexy uiterlijk en die ervaringen zijn volgens haar niet negatief. Normaal levert dat uiterlijk dus geen problemen op, maar wel leuke reacties. Hoe valt dat te begrijpen in combinatie met bovenstaande?

Ik denk dat de verklaring simpel is. Normaal is er vooral dat uiterlijk. Door dat uiterlijk wordt een sterke suggestie gewekt en eventuele verbale opmerkingen van Judy zijn als het ware voor de toeschouwer maar beperkt relevant. Judy draagt niet voortdurend een bord met daarop: "MAN". Het is voor het publiek daardoor gemakkelijk die verbale informatie te negeren. Het conflict wordt daarmee vermeden.

Verder gaat Judy vermoedelijk vooral veel uit in gelegenheden waar men niet meer zo rigide vastzit aan die koppeling van uiterlijk en sekse. Ook in dit opzicht is het maar net wat je geleerd hebt of gewend bent. Als je niet meer dat vaststaande idee hebt dat mannen er vooral niet vrouwelijk mogen uitzien, is er geen probleem en dus ook geen cognitief conflict.

Op het moment dat je er dus vrij overtuigend als vrouw uitziet (in de perceptie van de toeschouwer) word je ingedeeld als vrouw. Het conflict is daarmee voor de toeschouwer opgelost. Je ziet eruit als vrouw en je bent ingedeeld als vrouw.

Wat gebeurt er nu als je je wel sexy kleedt op een vrouwelijke manier terwijl tegelijkertijd ook nog duidelijk is dat je man bent? Je maakt het dan dus voor de toeschouwer zo goed als onmogelijk je gemakshalve blijvend als vrouw te zien en snijdt daarmee zijn belangrijkste ontsnappingsroute af.

In mijn ervaring is dit voor mannelijke toeschouwers inderdaad moeilijker. Wel zijn mijn ervaringen op dit punt als MIM (Man In Mini) dat Nederlandse mannen daar meestal niet openlijk agressief op reageren, maar dat (sommige) allochtone mannen daar wel onvoorspelbaar en agressief op kunnen reageren.

Valt dat te begrijpen? Ik speculeer. Op het moment dat je er op een vrouwelijke manier leuk uitziet, activeer je bij een man iets. In die eerste split-second denkt een man bij een vrouw die er leuk uitziet: dat is leuk, daar zou ik wel iets mee willen. Wanneer nu vervolgens blijkt dat het in feite om een man gaat, dan maakt dat voor een Nederlandse man normaal niet zo veel uit. Het is niet zo erg om iets aan een man leuk te vinden. Tegelijkertijd heeft die man een associatie gelegd met vrouwen. En bij vrouwen hebben Nederlandse mannen geleerd zich terughoudend op te stellen. De vrouw bepaalt zelf en Nederlandse mannen respecteren dat.

Voor een Nederlandse man is het conflict dus kleiner en vervolgens heeft hij de aangeleerde reactie van respect, van handen thuis.

Voor een man uit een niet-Westerse cultuur ligt dit echter allemaal heel anders. Homoseksualiteit is daar vaak niet bespreekbaar en wordt als een vernedering voor de man ervaren. Tegelijkertijd worden vrouwen gezien als onderworpen en minderwaardig. Op het moment dat je als man je aangetrokken voelt tot een vrouwelijke man roept dat gemakkelijk agressie op. Verder wordt de vrouwelijke man gezien als foute man en als vrouw. Beide verhogen de kans op openlijke agressie.

In dit geval weten we wel hoe de Stormfronters in een Internet-discussie reageren. Dat zegt echter niet automatisch alles over hun reactie 'in real life'. Reageren de Stormfronters in zo'n geval echt als sommige allochtone mannen of reageren ze ongeveer net als andere Nederlandse mannen?

Voorlopig doe ik even kalm aan met het zoeken van het definitieve antwoord op deze vraag. In ieder geval is het grappig dat Stormfronters op dezelfde manier verbaal reageren als (sommige) allochtone mannen 'in real life'. Misschien lijken ze wel meer op elkaar, dan ze zich realiseren.---------------------
Aangepast op 29/07/2008, 3/08/2008 en 9/08/2008.

0 reacties

Een reactie posten