03 juli 2009Mooie tekst, verre droom


Op dinsdag 23 juni 2009 verscheen er in NRC/Handelsblad alsmede in een aantal andere landelijke kranten de volgende pagina grote advertentie.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Moet jij jezelf thuislaten als je naar buiten gaat?

Nederland was en is een land waar niemand zijn eigen ik hoeft te verstoppen. Het is een land waar vrouwen dezelfde kansen krijgen als mannen.

En waar in één boekenkast de Bijbel en de Koran gebroederlijk naast The Originin of Species van Darwin kunnen staan.

Het is een land waar mannen van mannen mogen houden en vrouwen van vrouwen. Of van allebei. Het is een land waar je politieke kleur er net zo min toe doet als die van je huid.

Nederland is een plek waar niet geoordeeld wordt over kleur, geslacht, leeftijd of geloof. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zich thuis kunnen voelen.

Om dat te beschermen zijn er regels waar we ons allemaal aan moeten houden. Namelijk dat iedereen in Nederland gelijk moet worden behandeld. Dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan.

Want in Nederland hoeft niemand zichzelf thuis te laten. In Nederland mag iedereen overal zijn of haar eigen ik laten zien.

kijk op discriminatie.nl
------------------------------------------------------------------------------------------

Ik vind het een prachtige tekst. Het is een ontroerend verhaal. Wat is Nederland toch een fantastisch land! Maar voor de meer dan 240.000 Nederlandse transgenders (minimaal 3% van alle Nederlandse mannen) is het ook een bitter verhaal. Want wat geldt als je zwart of bruin bent, als je Jood bent of niet-Jood, als je man of vrouw bent, als je homo of hetero bent, dat geldt in de praktijk niet zodra je op een of andere manier de pech hebt tussen man en vrouw in te vallen.

En wie de moeite neemt die prachtige Nederlandse wetten op dit punt eens wat beter te bekijken, komt van een koude kermis thuis. Ze staan vol hoogdravend proza over wat er allemaal niet mag. Maar vervolgens zijn de sancties boterzacht of ontbreken grotendeels. Want de wetgever vindt het gemakkelijker op dit punt op onze goede wil en keurige manieren te vertrouwen.

Met de mond beleidt men het evangelie: discriminatie is verkeerd! Het evangelie wordt ook nadrukkelijk verkondigd en dat mag ook wat kosten. Vervolgens is de plicht gedaan: men drinkt een glas en doet een plas.

Als transgenders dezelfde rechten willen als andere Nederlanders, zullen ze die, net als vrouwen ooit gedaan hebben, zelf moeten bevechten. En zoals een ambtenaar in dit verband tegen me opmerkte: 'Ook bij de vrouwen heeft dat meer dan honderd jaar geduurd.'

2 reacties

Anonymous Anoniem zei...

Maar toch hebben wij wat bereikt,want ik heb oude travestieten gesproken,die wanneer zij in de openbaarheid kwamen,door de politie werden opgepakt,en op het buro voor iedereen voor schut werden gezet.

woensdag, juni 23, 2010  
Blogger Mik van Es zei...

Klopt. Er is in 40 jaar echt wel veel verbeterd. Maar als je dan ziet dat transgenders die uit de kast zijn gekomen heel vaak hun baan kwijt raken, dan zijn we er nog lang niet.

Ik hoop over een tijdje een aparte notitie te besteden aan de veranderingen in die 40 jaar.

donderdag, juni 24, 2010  

Een reactie posten