22 oktober 2007


Travestie in de relatie: zeven tips


Amsterdam. Het einde van de zomervakantie. Een bakkerswinkeltje aan de gracht. In het winkeltje drie tafeltjes met een paar stoelen. De tafeltjes zijn eigenlijk te klein en het winkeltje ook. Het gebak is beroemd. Mijn vrouw neemt als altijd een gevulde koek met een kop thee. Ik hetzelfde maar dan met koffie. Eigenlijk vind ik die gevulde koeken niet zo bijzonder, maar ik ben geen kenner. Ik kijk uit op de openstaande deur. Mijn vrouw zit tegenover me en ziet niets.

Een vrouw komt binnen, haar 'vriendin' aarzelt wat en komt dan ook binnen. De dochter wacht buiten. Aan de kleding zie ik dat de vriendin geen echte vrouw is. Een echte vrouw zou nooit uitkomen op die merkwaardige combinatie. Ik zie ondermeer een blote buik, een lage broek en een paar gouden muiltjes. De 'vriendin' zoekt een plaatsje en is duidelijk niet helemaal op haar gemak. Tenslotte gaat ze zitten in een hoekje bij het raam. De dochter komt nu binnen en doet alsof ze niet bij de andere twee hoort. De vrouw is duidelijk ook niet helemaal op haar gemak in deze situatie, maar ze heeft ook iets onverzettelijks en flinks. Als het moet, dan moet het. Ze geeft na wat overleg met de 2 anderen de bestelling op. Ik zie dat ze een mooie plooirok draagt.

Drie mensen die samen een gezinnetje vormen. Drie mensen die elkaar nodig hebben. Een van die drie mensen is een travestiet. Drie mensen die ondanks al hun goede voornemens niet echt gelukkig zijn met de situatie. Nu zijn ze nog bij elkaar. Maar is dat over een tijd nog zo?

De man begrijpt niet goed wat hem overkomt en drijft. In travestie is hij nog niet vaak buiten geweest, want hij vindt het opwindend, maar ook wat eng. Ook de vrouw begrijpt niet goed wat haar man drijft. Ze vindt het moeilijk, maar ze heeft besloten dat ze haar gezin en huwelijk niet zonder slag en stoot wil opgeven voor deze vreemde 'behoefte'. De dochter die er eigenlijk liever niet bij zou willen horen, maar er ondertussen wel bijhoort.

Travestie grijpt soms diep in op het gezin en op de relatie. Travestie en scheiding gaan vaak samen. Dit lijkt ook bevestigd te worden door onderzoek. Travestie werkt vaak als splijtzwam. Soms snel, soms langzaam. Maar bijna altijd vernietigend voor de relatie. Waarom werkt travestie als splijtzwam? Is dat nodig? Valt dat niet te voorkomen? Hoe kun je als vrouw het beste omgaan met een man die de travestie niet kan weerstaan?

Of is het beeld dat ik hier schets van travestie te somber? Zien we in de praktijk misschien vooral die verstokte travestieten waarbij de relatie stuk liep en melden de travestieten waarbij de travestie niet zo problematisch was zich minder gemakkelijk voor het invullen van de vragenlijsten van de onderzoekers.

In de relatie met mijn vrouw heeft mijn travestie een grote rol gespeeld. Soms een positieve, soms een negatieve. Ondanks dat zijn we al heel lang bij elkaar en nog steeds erg close. Soms lukt het dus kennelijk om die splijtzwam te beteugelen.

Hoe moet je omgaan met travestie? Is het mogelijk daar iets zinnigs over te zeggen. Uit onderzoek weten we dat travestie binnen relaties vaak veel problemen geeft. Verder weten we dat travestie niet zeldzaam is. Een 5% van alle Nederlandse mannen doet op een of andere manier aan travestie. Wat we echter niet weten op basis van onderzoek is, hoe je er in een relatie het beste mee om kunt gaan.

Eerlijk gezegd weet ik dat ook niet precies. Dat was ook een belangrijke reden om deze notitie te schrijven. Dat bleek vervolgens nog niet zo simpel: het lukte het me ondanks veel tijd gedurende meer dan een jaar niet om deze notitie af te schrijven. Het onderstaande is gebaseerd op mijn eigen ervaringen, wat ik van andere t's* weet en wat ik uit onderzoek weet. Verder pretendeer ik hier geen volledigheid. Ik probeer een paar belangrijke punten/tips te noemen.


1. Wees al bij de eerste contacten open en duidelijk over de travestie. Dit is dus iets dat de man moet doen (maar lang niet altijd doet). Een vrouw die pas later ontdekt dat haar man aan travestie doet, voelt zich vaak opgelicht en bedrogen. De kans dat een vrouw afhaakt zodra je iets vertelt over die 'merkwaardige' voorkeur, is er natuurlijk, maar de wereld is vol leuke vrouwen en zeker zo'n tien procent of meer daarvan vindt het wel interessant. Omdat je in de praktijk aan één vrouw je handen meer dan vol hebt, is dat ruim voldoende.

Wat moet je doen, als je man niets gezegd heeft en je merkt opeens toch die dameskleding? Kalm blijven. Vraag jezelf af of het echt zo belangrijk is. Wat maakt het precies uit? Als je echt denkt dat je moet scheiden, denk er dan eerst nog eens rustig over na. Maar maak tenslotte wel een keuze. Of je accepteert het, of je accepteert het niet. Wanneer je het accepteert, betekent dat nog niet dat je niets meer te vertellen hebt. Een relatie moet nu eenmaal van beide kanten komen.


2. Start geen bij voorbaat verloren strijd! De meeste mannen willen na verloop van tijd graag stoppen met travestie omdat het sociaal niet geaccepteerd is. Ze willen er dolgraag vanaf. Ook vrouwen zijn er om die reden niet dol op. 'Stel je voor dat hun man straks in travestie door het dorp gaat lopen.' Zowel man als vrouw spreken dus gemakkelijk af dat de travestie achterwege moet en zal blijven. De man probeert dus te stoppen.

Dat gaat een tijd goed. Totdat het vervolgens, na soms jaren, weer mis gaat. De man begint toch weer en nu vaak met verdubbelde energie. Tegelijkertijd ervaart hij een diepe machteloosheid. Hij is bezweken. De travestie is sterker dan hij. Dit soort vastberaden pogingen leidt dus op termijn tot precies het tegenovergestelde resultaat van wat beoogd werd. (Wie echt wil stoppen met seksuele travestie moet niet stoppen met het verkleden, maar met het maken van de koppeling verkleden--seks.)

Tegen de man zeggen dat hij moet stoppen met verkleden, werkt dus uiteindelijk niet en zelfs tegenovergesteld. De man voelt zich niet begrepen en niet geaccepteerd. Hij kan immers niet echt stoppen met travestie. De verleiding is op de lange duur altijd groter dan de zelfbeheersing.


3. Vermijd de verborgen wereld. Bijna alle travestieten verkleden zich eerst vooral thuis met liefst dichte gordijnen. De travestie is een vorm van ontspanning en een seksuele uitlaatklep. Dat gaat vrij gemakkelijk als men zelfstandig woont. Zodra men samenwoont, moet er dus een mogelijkheid zijn om zich af en toe te verkleden. Vrouwen vinden dit meestal niet zo'n punt, maar willen er verder vaak ook niet mee geconfronteerd worden. Wanneer beide partijen met zo'n oplossing kunnen leven, kan dat jarenlang prima werken: de travestie is er, maar stoort niet. Maar tegelijkertijd is die verborgen wereld een broedstoof waarin de travestie zich verder ontwikkelt op een kunstmatige manier.

De man wil na verloop van tijd meer. Hij wil langer in travestie verkeren en wil in travestie naar buiten. De travestie groeit. Ook kan de man zich geleidelijk aan steeds meer vrouw gaan voelen en tot trans ontwikkelen. Verder verkleedt de man zich puur om zichzelf fijn te voelen. Op het moment dat hij daadwerkelijk naar buiten gaat, is dat een probleem. Normaal kiezen mensen hun kleding ook met het oog op hun publiek. Je probeert er aangepast uit te zien of juist wat minder aangepast. Maar in beide gevallen heb je nagedacht over de reacties van je publiek. T´s hebben echter in de verborgen wereld de gewoonte ontwikkeld om hun dameskleding puur te kiezen op basis van hun eigen oordeel. In werkelijkheid is de verborgen wereld op langere termijn dus een slechte 'oplossing' ook al lijkt het dat eerst niet.

Een veel betere oplossing is merkwaardig genoeg dat de man zich alleen verkleedt voor gelegenheden waar anderen bij zijn, bijvoorbeeld zijn vrouw. Of dat hij zich alleen verkleedt om uit te gaan of naar buiten te gaan. Verder is het belangrijk dat het verkleden niet bekrachtigd wordt met seks. De seks werkt dan immers versterkend in op de behoefte tot verkleden. Het verkleden krijgt daardoor een specifieke functie waardoor de t dameskleding kiest die bij toeschouwers een vreemde gewaarwording oproept. De t uit het voorbeeld hierboven ging wel naar buiten met zijn vrouw, maar het was onmiskenbaar dat hij daarvoor geruime tijd heeft doorgebracht in de verborgen wereld en zich daardoor buiten niet goed wist te kleden. Geleidelijk aan zal hij op basis van de reacties die ongetwijfeld zullen komen, wel leren zijn uiterlijk wat meer te normaliseren. Maar vaak lukt het ook na verloop van tijd toch niet meer volledig die overstap nog te maken. De publieke wereld is een totaal andere wereld dan de verborgen wereld waarin hij als t is opgegroeid.


4. Raak niet in paniek zodra je man publiek gaat. (Dit publiek gaan op herkenbare wijze gebeurt overigens maar in een uiterst klein percentage van alle gevallen. Wat iets vaker gebeurt is dat de man wel naar buiten gaat, maar niet gemakkelijk herkenbaar is.) Blijf kalm, rustig en rationeel. De man die eerst keurig binnenshuis bleef in verklede toestand, gaat nu naar buiten. Of omdat hij zich vrouw voelt, of om te zien hoe er op hem gereageerd wordt. De vrouw vindt dit vaak moeilijk. Helemaal wanneer de man op straat gemakkelijk herkend kan worden. Zij is bang voor de sociale reacties. De status van de man zal door deze publieke travestie meestal wel wat dalen (het is vreemd, het is afwijkend), aan de andere kant zijn er ook mensen die het als flink en moedig zien, zeker wanneer de t acceptabel overkomt. Maar wanneer de vrouw in reactie op het naar buiten gaan van de man te opgewonden reageert of zelfs in paniek raakt, kan de situatie gemakkelijk onnodig escaleren. De verstandigste reactie is de zaak te accepteren. Er valt in feite toch niets meer aan te doen. (De meeste problemen door de publieke travestie ontstaan overigens niet in de buurt, maar thuis en op het werk. Bij de problemen thuis is de vrouw vaak de belangrijkste factor.) Nog verstandiger is het om te zeggen: 'Nou, en? Het is een leuke man, een goede vader en ik ben blij met hem! Wat is er eigenlijk mis mee? Lopen vrouwen nooit in broeken?' Op die manier valt de bron voor veel praatjes weg en maakt ze de relatie met haar man juist sterker in plaats van zwakker. Ze staat immers achter haar man.


5. Voorkom radicalisering door als vrouw steun te geven, interesse te tonen en te blijven praten. Doe zo mogelijk samen ook leuke dingen. De grootste problemen ontstaan niet door de travestie zelf maar doordat mensen die dicht bij de t staan (vrouw, gezin, werk) er extreem en overdreven op reageren. Het gevolg is dat de betrokken t radicaliseert en steeds extremer in zijn opvattingen wordt. Hij voelt zich niet langer vrouw, hij is vrouw. Zo af en toe verkleden is niet langer genoeg, er moet altijd in vrouwenkleding worden rondgelopen, enzovoort. Door de discriminatie die ongetwijfeld zal optreden, zal de man aansluiting zoeken bij lotgenoten en met steeds meer overtuiging zijn t zijn, beleven. Tegelijkertijd is er geen weg terug. Iedereen weet nu immers wel...


6. Zorg voor frequente seks. (Dit is iets waar beide partners de nodige moeite voor moeten willen doen.) In relaties met t's speelt daadwerkelijke seks vaak een te kleine rol. (Dit geldt overigens ook voor veel niet-t relaties.) Relationele seks is bij t's vaak een wat moeilijk punt doordat de t (bij seksuele travestie) een seks-relatie met zichzelf heeft opgebouwd. Dat heeft ook voordelen. In een relatie met een t kan de vriendschapsband sterk ontwikkeld worden. De partners zijn echte maatjes. De t hoefde het niet om de seks te doen en daardoor is het gemakkelijker om als vrienden of vriendinnen te praten. Aan de andere kant valt de normale t onmiskenbaar op vrouwen en dus vrijwel zeker ook op zijn eigen vrouw. Hij ziet haar niet alleen als levensgezel maar vindt haar ook seksueel aantrekkelijk. Het bezwaar is dat de t minder noodzaak voelt voor relationele seks. Uit onderzoek blijkt dat de seksuele aspecten van de relatie bij t´s duidelijk slechter ontwikkeld zijn dan bij niet-t mannen. Ogenschijnlijk is dat niet zo erg, zo lang de vrouw zich niet tekort gedaan voelt. Seks is echter niet alleen het smeermiddel van de relatie maar (bij mensen) ook het middel dat de partners bindt. Daardoor kan de relatie gemakkelijk ontploffen bij problemen. Als de partners de relatie op prijs stellen dan moet frequente seks dus eigenlijk. Natuurlijk kan dat op langere duur alleen als beide partners daar plezier aan beleven. Een situatie waarbij de man zich eerst langdurig verkleedt en daarna zichzelf bevredigt waarna een dag later zijn vrouw hem zo moet prikkelen dat het allemaal lukt, werkt natuurlijk niet.

Een voordeel van frequente seks is ook dat daardoor de mogelijkheid om het verkleden te koppelen aan seks effectief wordt tegengegaan. Daarmee wordt in feite de brandstof voor het leerproces dat seksuele travestie is, verwijderd. Een ander voordeel van frequente seks is dat de vrouw zich veel zelfbewuster voelt. Zij weet dat ze er op dit punt mag zijn en verder weet ze dat haar man maximaal aan haar gebonden is.


7. De t moet leren een show-girl te worden. Probeer te zorgen voor een mooi, leuk, apart, verzorgd en spannend uiterlijk. Veel travestie is niet mooi. In de verborgen wereld geeft dat niet, in de publieke wereld wel. De vrouw kan hierbij mogelijk helpen, maar dit is ook iets dat de man zichzelf nadrukkelijk als doel moet stellen. In mijn volgende notitie werk ik dit punt verder uit.


*)Ik gebruik t als verzamelterm voor travestieten, transseksuelen en transgenders.

26 reacties

Anonymous Anoniem zei...

hoi Mik,

goed verhaal en herkenbaar!

gr,
Kate

vrijdag, maart 14, 2008  
Blogger Anke zei...

Deze reactie is verwijderd door de auteur.

donderdag, december 02, 2010  
Blogger Anke zei...

Hallo,

Ik ben hier helemaal nieuw mee.
Mijn vriend heeft na 5 jaar verteld dat hij travestie is. Ik heb het hier heel moeilijk mee, maar ik zie hem wel nog graag.
Weet u misschien waar ik meer informatie of lotgenoten kan vinden want ik kan dit niet aan mijn familie vertellen en ik zou toch graag hierover willen praten.
Bedankt ook voor deze notitie.

Groetjes,

A.

donderdag, december 02, 2010  
Blogger Mik van Es zei...

Hallo Anke,

op travestie.org is een speciaal deel van het forum voor mensen die zelf niet travestiet zijn, maar die een travestiete partner hebben.

Hier kun je ook Elsa vinden, die bijeenkomsten regelt voor een groepje vrouwen/partners van travestieten.

Hier is een link via welke je haar kunt bereiken:
http://www.travestie.org/html/forum/viewtopic.php?t=5034

Sterkte, maar geen paniek,

Mik

vrijdag, december 03, 2010  
Anonymous Anoniem zei...

Ik zie veel hierin terug, travestie staat centraal in mijn leven en hou zielsveel van mijn vrouw, ik hoop nooit te hoeven kiezen tussen die twee want dan is er geen keuze... stoppen is mij nog nooit gelukt (man 37jr)

mvg N

zondag, februari 20, 2011  
Anonymous Anoniem zei...

Jemig,
Vind het knap dat je zo op zoveel zere plekken een vinger kunt leggen..
Ik ben er nu al zo lang mee bezig, en het verscheurt me om de partner van een t te zijn. Dit was niet mijn ideale toekomstplaatje..
Zoveel vragen, maar eigenlijk komt het maar neer op 1 antwoord..stoppen is onmogelijk..alleen is dat iets wat ik echt niet zomaar kan accepteren en geloven..En dat is niet alleen een wens, of zou ik het dan echt mis hebben?..

woensdag, februari 23, 2011  
Blogger Mik van Es zei...

Om te beginnen heb jij als partner best wel veel invloed op hoe die travestie zich ontwikkelt. Het maakt dus uit hoe jij daar tegenover staat.

Verder is het verhaal dat stoppen onmogelijk is, het verhaal van t's die herhaaldelijk geprobeerd hebben te stoppen en daar niet in geslaagd zijn. Maar dat bewijst niet dat er geen t's ophouden, maar dat t's die willen ophouden dat normaal altijd op de verkeerde manier doen.

Verder moet je het niet groter maken, dan het is. Het is juist de reactie van de omgeving waardoor het zo verscheurend wordt. Als jij te begrijpend reageert, loopt het meestal uit de hand. Reageer jij volstrekt afwijzend dan kap je de relatie en neem je al die emotionele schade en ellende op de koop toe. Dus blijf kalm, maar laat niet over je lopen. Kom ook op voor je eigen belangen.

De beste oplossing is meestal als die travestie niet groeit (dus niet te vaak kan) en niet openbaar wordt.

vrijdag, februari 25, 2011  
Anonymous Anoniem zei...

Ik zie net mijn reactie van afgelopen week..
Het gekke is, ik heb alles geprobeerd. Toen ik er voor het eerst achterkwam, nu 8 jaar terug, stond ik er beslist niet afwijzend tegenover. Ik wilde dat hij gelukkig was, ik was dat namelijk ook met hem, en daar deed een beetje omkleden geen afbreuk aan. Voorwaarde was wel dat hij eerlijk zou zijn. En dat is hij in al die 8 jaar geen enkele keer geweest.
En na al die leugens, tja, daardoor ben ik er wel anders over gaan denken. Aangezien ik het elke keer toch verlies, heb ik een hekel gekregen aan zijn verkleedpartijen. Hij vindt dit blijkbaar belangrijker dan een gelukkig leven met mij, bewust of onbewust. En ook dit is geen verwijt van mijn kant, want ondanks alles houd ik enorm van deze man, die een goede vader is voor onze kinderen. Maar geen goede echtgenoot. Daarnaast wel weer mijn beste maatje. En dat beste maatje, dat gun ik zijn geluk, en ik begin me nu steeds vaker te beseffen dat hij meer geluk zal vinden in zijn eentje, zodat hij het zo groot kan maken als hij zelf wil. Maar ik weiger om langer zijn regisseur te zijn. Ik wil niet langer degene zijn die hem zijn kick bezorgt als ik weer eens een filmpje van hem vind, waarin hij rond loopt te dansen en verliefd naar zichzelf kijkt.
Ik denk echt dat hij me na een paar jaar dankbaar zal zijn.
Nu nog over die hoge drempel..
Het blijkt nu, dat hij het als extra kick ziet.

dinsdag, maart 01, 2011  
Anonymous Anoniem zei...

die laatste zin,(het blijkt nu dat hij dat als extra kick ziet) die had er niet onder gemoeten..maar ergens tussen..verwarring alom..

dinsdag, maart 01, 2011  
Anonymous Anoniem zei...

Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

woensdag, maart 02, 2011  
Blogger Mik van Es zei...

Lieve Anoniem,

Je schreef: "En dat beste maatje, dat gun ik zijn geluk, en ik begin me nu steeds vaker te beseffen dat hij meer geluk zal vinden in zijn eentje, zodat hij het zo groot kan maken als hij zelf wil.
(...)
Ik denk echt dat hij me na een paar jaar dankbaar zal zijn."

Ik denk dat je je vergist. Je denkt misschien dat hij gelukkig zal worden en hij denkt dat vermoedelijk ook, maar we weten inmiddels uit onderzoek dat het tegenovergestelde zal gebeuren. Alleen zal hij tenslotte hopeloos depressief worden en of er uit stappen of een hartaanval of beroerte krijgen. Ik kan het niet mooier maken dan het is.

Jij walgt misschien van die travestie, maar tegelijkertijd ben jij zijn laatste reddingslijn.

Dus als je iets voor je maatje voelt, laat hem dan niet in de steek en laat hem niet zijn gang gaan.

Sterkte,

Mik

woensdag, maart 02, 2011  
Anonymous Anoniem zei...

Ik vind het heel moeilijk, wij hebben nu een relatie van 2 jaar maar er is geen intimiteit, we vrijen niet, dit omdat hij al zeker 30 jaar zijn eigen leven lijdt zonder seks met zijn ex-vrouw, zij wilde dat nooit meer. Maar ik wel!
Ik ben er een jaar geleden achter gekomen dat mijn vriend zich verkleedt met o.a. lingerie en dan uitgebreid met zichzelf speelt, hij heeft blijkbaar zo'n goede relatie met zichzelf dat hij mij daarvoor niet nodig heeft...en ik weet echt niet of ik hier mee wel kan leven. Als ik soms in de weinige gesprekjes die we over vrijen hebben, een aanzet geef naar het verkleden van sommige mannen, walgt ie daar zogenaamd van...Hij zal het dus nooit toegeven en er rechtstreeks over praten kan niet omdat ik het zogenaamd niet weet..Wat moet ik hier nou toch mee?

vrijdag, mei 25, 2012  
Blogger Mik van Es zei...

Hallo Anoniem,

Ik denk dat je allereerst moet vaststellen wat jij wilt en wat jij in die man ziet. Voor mij is belangrijk: praten en seks. In jouw geval is er geen seks, maar lijkt ook het praten me niet zo geweldig te lukken als je niet over dit soort dingen durft/kunt praten. Dus wat blijft er dan over?

Ik zit ook met de vertrouwenskwestie. Als je man dit glashard ontkent, hoe kun je hem dan nog ooit vertrouwen? Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard. Het is toch de basis van de relatie.

Je hebt behoefte aan intimiteit. Ja, dat kan ik wel begrijpen, maar dan stel je je eigen behoefte voorop. Vermoedelijk doet je man dat ook en vervolgens gaat het natuurlijk grandioos mis. Beide partijen zijn immers op zichzelf gericht.

Ik denk dat het beter is als jij en hij dat omdraaien. Jij moet je afvragen hoe je hem kunt behagen en hij zou zich moeten afvragen, wat hij kan doen om jou gelukkig te maken. Maar zo te horen zal het initiatief niet van zijn kant komen, dus het zou dan vooral van jouw kant moeten komen.

Maar als je een intieme relatie wilt, moet je dus eerst investeren, zorgen dat die man volledig aan je verslingerd raakt en daarna kun je oogsten. De kost gaat voor de baat uit. Normaal werkt het echt niet zo, dat die man precies doet wat jij fijn vindt. Waarom zou hij? Ook hij is immers vooral met zichzelf bezig.

Ik hoop dat je hier iets mee kunt. Het blijft lastig.

Groet,

Mik

zaterdag, mei 26, 2012  
Anonymous Anoniem zei...

Hoi Mike,

Wat zie ik in die man...soms weet ik dat ook niet meer...Hij weet dat ik er veel verdriet van heb, dat we geen intimiteit samen beleven.
Ik kan hem niet dwingen om met me te vrijen, ik doe alles voor hem, laat hem in zijn waarde, kleed me regelmatig (erg) sexy, wat hij geweldig vind! Maar hij onderneemt ook dan geen actie, laat me gewoon alleen naar bed gaan.
En dan de avond erna merk ik weer aan hem dat hij het die dag weer erg naar zijn zin heeft gehad met zichzelf...
Ik vertrouw hem inderdaad steeds minder, vindt het steeds moeilijker worden al die leugens en stilte van hem. Ik ben trouwens totaal NIET op mezelf gericht, cijfer mezelf weg...blijf opgewekt en gezellig en positief...moeilijk hoor!

maandag, juni 04, 2012  
Blogger Mik van Es zei...

Hallo Anoniempje,

Sorry, ik bedoelde niet te zeggen dat jij in het algemeen op jezelf gericht bent. Het zijn meestal meer de t's die dat zijn.

Maar wel zie je vaak dat vrouwen op seksueel gebied niet zo goed weten wat ze precies moeten doen met een man en dat ze dan mannen gaan imiteren. Mannen zijn bij de seks erg gericht op het klaarkomen en daarmee in feite op zichzelf. Maar als je dat als vrouw ook gaat doen, werkt die seksuele relatie meestal niet meer goed en die is juist voor de relatie heel belangrijk.

Je doet wel veel voor hem. Je kleedt je sexy. Je cijfert jezelf weg. Dat is heel lief, maar in feite beloon je daarmee alleen zijn bezig zijn met zichzelf en zijn liegen. Op die manier krijg je dus precies niet wat je hebben wilt.

Ik denk dat je als vrouw heel goed moet weten hoe je seksueel met mannen om moet gaan, als je met een travestiet een echte relatie wilt.

Als je dat wilt, gaat het om twee zaken. 1. Die man moet bij jou klaarkomen in plaats van bij zichzelf en dat steeds weer. 2. Die man is gefixeerd op de vrouwenrol, dus op de passieve rol. Dat betekent dat jij de actieve rol moet spelen en je niet moet laten afschrikken door zijn niet-reageren. Daar zul je dan doorheen moeten breken.

Dat lukt op korte termijn wel of het lukt niet. Als het niet lukt heeft je partner een zeer intieme relatie met die andere 'vrouw' waar jij als echte vrouw niet tussenkomt. Dat betekent dat jij en seksueel niet nodig bent en ook verder alleen versiering bent. Die man zal zich uiteindelijk weinig tot niets van je aantrekken. Ik ben bang dat dat uiteindelijk niet een basis is om een beetje gelukkig te worden.

Sterkte,

Mik

dinsdag, juni 05, 2012  
Anonymous Anoniem zei...

Meer dan 20 jaar heb ik geprobeerd te leven met een t. Hem aanbieden iets moois voor hem te maken, de afwijking, want dat is het toch, zo goed mogelijk in te passen in ons leven. Op seksueel gebied was het WAARDELOOS en hij legde constant de schuld bij mij neer. Uiteindelijk ben ik een andere man tegen gekomen waarbij ik me vrouw kan voelen. EINDELIJK. Ik heb jaren van mijn leven geinvesteerd in een narcistisch figuur die alleen maar een relatie met zichzelf wil. Ik ben helaas nog niet helemaal weg, ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om ons kind met een scheiding te confronteren. Maar ik ga nu stappen zetten en ga echt weg.

zaterdag, juli 07, 2012  
Blogger Mik van Es zei...

Hallo Anoniempje,

Wat je schrijft klinkt aan de ene kant nogal bitter en aan de andere kant ook heel erg bekend.

Laat je alsjeblieft niet door je bitterheid op sleeptouw nemen, want jullie hebben samen wel een kind en dat krijgt uiteindelijk een mep waar het niet om gevraagd heeft en waar het part noch deel aan heeft.

Die begrijpelijke en emotionele reacties van beide kanten leveren uiteindelijk vaak nog meer schade op voor alle betrokkenen (jij en je kind) dan al het voorgaande.

dinsdag, juli 10, 2012  
Blogger Mik van Es zei...

Hallo Anoniempje,

Mijn reactie van gisteren klopt wel, maar is van mijn kant maar het halve verhaal. Dus probeer in ieder geval de schade voor je kind en voor jezelf zoveel als mogelijk is, te beperken door je te realiseren dat het toch de vader van je kind blijft en dat het in het belang van je kind en daarmee jezelf is, dat je de problemen niet groter maakt dan ze zijn. Dus probeer je negatieve emoties te beheersen.

Het deel van mijn verhaal dat ik gisteren te ingewikkeld vond worden en daarom maar weer schrapte, is misschien toch wel belangrijk om onder je aandacht te brengen en onder de aandacht van andere vrouwen die met hetzelfde probleem zitten.

Jij ziet dat t-zijn als een soort afwijking en die (ex-)man van je heeft die hinderlijke, schadelijke en zelfs vernietigende afwijking. Het is allemaal zijn schuld.

Nu heb je een 'echte' man ontmoet, die op je valt en die je je weer vrouw doet voelen. Prachtig, ik hoop heel erg dat jullie samen heel lang heel gelukkig zullen zijn.

Maar als showgirl die al heel lang overleeft, ben ik ook realistisch. En als showgirl weet ik ook wel aardig hoe moeilijk het kan zijn een man vast te houden als je vrouw bent of voor hem die rol speelt.

En dan vraag ik me af: waarom zou dat dit keer wel lukken? Het is je bij je vorige man absoluut niet gelukt, waarom zou het dan nu wel lukken?

Jij zegt dan: omdat dit een echte man is, die seksueel op jou valt. Ja, maar als showgirl weet je akelig goed dat die man vandaag op je valt, maar morgen niet meer. Natuurlijk heb je het als echte vrouw gemakkelijker, maar aan de andere kant als je naar de echtscheidingscijfers kijkt, ook weer niet zo heel veel gemakkelijker.

Er is nog een reden waarom ik hier over begin. Jij doet alsof dat t-zijn een ziekelijke afwijking is. In werkelijkheid is dat t-zijn gewoon dat je ex-man verliefd is geraakt op zichzelf als vrouw. Er is dus niets ziekelijks aan, hij gedraagt zich precies zoals een normale heteroseksuele man zich zou moeten gedragen. Liefde maakt blind en dat is precies wat er aan de hand is. Alleen die liefde was niet op jou gericht, maar op de vrouw die hij zelf speelde/was.

Dat kan alleen als jij je mannetje lekker zijn gang liet gaan of nooit stevig uitgeprobeerd hebt. Een beetje verkleden moet toch kunnen? Iets dergelijks. Het klinkt misschien wat aanmatigend, maar als showgirl zou me dat nooit overkomen in een relatie met een hetero-man. Een vrouw die precies weet hoe ze met mannen om moet gaan, zal dat ook nooit overkomen.

Ik bedoel dit niet beschuldigend of zo, maar ik zie steeds weer dat vrouwen van gewone t's veel te aardig zijn. Alles moet kunnen, ze vinden alles van hun mannetje goed, ze durven geen eisen te stellen. De vrouwen van showgirls daarentegen zijn juist totaal anders en volgens mij is dat geen toeval. De vrouwen van showgirls weten precies wat ze willen van die man/showgirl en in de praktijk krijgen ze dat ook.

Ik denk dus dat als jij als vrouw een relatie wilt met een heteroseksuele man, je niet alles op zijn beloop kunt laten. Of die man nu gewone t is of niet, maakt in dat opzicht uiteindelijk niet zo veel verschil, want beide keren zijn het in wezen echte mannen. Het mooie is dat ze daardoor lekker simpel in elkaar zitten, maar als je dat als vrouw niet begrijpt, heb je op termijn wel een probleem.

Ik schrijf dit ook, omdat ik in je bericht lees dat je het fijn voelt om je nu weer echt vrouw te voelen. Ja, maar dan begrijp je niet goed waar het in die klassieke man-vrouw relatie precies om draait. Wil jij je vrouw voelen of wil jij een man die precies doet, wat je wilt?

Showgirls kiezen voor het laatste, maar het staat je vrij om het eerste te kiezen. Het idiote is dan dat het mis gaat. Kies je voor het laatste dan krijg je ook het eerste.

Succes,

Mik

dinsdag, juli 10, 2012  
Anonymous Anoniem zei...

Hallo Mik,

Met mannen als zodanig heb ik nog nooit moeite gehad. Alleen met deze man die helaas een t is. In het begin van onze relatie zei hij dat hij zich alleen van tijd tot tijd opmaakte en dat dat het was. Een grove leugen, zo bleek later. Een jaar n ons huwelijk is ons kind geboren. Het was op zich al een wonder dat ik zwanger was geworden met het zielig beetje seks dat we hadden. De opvoeding heb ik vrijwel alleen moeten doen evenals ALLE klussen in huis, die een normale vent gewoon zelf doet. Ik heb altijd ervoor gezorgd dat ik er aantrekkelijk uitzag en doe dat ook nu nog steeds. Mijn ma, daarentegen, dronk en rookte teveel en had een flink overgewicht. Showgirl? Hij ziet er weerzinwekkend uit,als hij zich opmaakt en verkleedt, heeft in de verste verte niets met mooi te maken. Ik heb geprobeerd ermee te leven maar dat is niet gelukt. Bovendien is ons kind nu volwassen ,kan met beiden contact hebben. Ik heb 20 jaar een beetje dood zitten gaan en nu is het genoeg. Iedereen mankeert wel wat maar dit grijpt teveel in. Overigens is het opvallend dat alle vrouwen die reageren dit anoniem doen. Uit schaamte, denk ik. Ik heb ooit iemand in vertrouwen genomen en die wilde er nooit meer iets over horen. Dat geeft een heel eenzaam gevoel.

donderdag, juli 12, 2012  
Blogger Mik van Es zei...

Hallo Anoniempje,

Dank voor je reactie. Het verduidelijkt wel veel, denk ik. Ik denk net als jij dat je als vrouw dat niet moet pikken.

Showgirls zijn mannen die zich (alleen) als vrouw verkleden om uit te gaan. Gewone t's verkleden zich thuis, maar gaan niet uit en durven ook niet zo een kroeg binnen te stappen, wat in hun geval vermoedelijk ook heel verstandig is. Waar je mee te maken hebt, showgirl of gewone t, zie je normaal onmiddellijk aan het uiterlijk, zelfs als je niets van t's afweet. Als een hetero-man denkt 'lekker ding', is het een showgirl. Als hij het vreselijk vindt, is het een 'gewone' t.

Ja, travestie is nogal beladen en dan zeg ik het zachtjes. Van mijn vrouw heb ik ook wel van dit soort verhalen gehoord als ze het aan een vriendin verteld had.

Maar sommige vrouwen vinden het wel leuk, vooral jonge vrouwen. Ze zien dat als een soort compliment aan hun vrouw zijn, denk ik. Zij zijn de echte vrouw en die man ziet hen als ideaal.

Succes, sterke en groetjes,

Mik

vrijdag, juli 13, 2012  
Anonymous Anoniem zei...

Ik heb een relatie met een T-girl, hij/zij is ervoor uitgekomen toen ik 3 maanden zwanger bleek te zijn van ons tweede kindje.Vlak ervoor overleed ons eerste kindje.Het was een dramatische tijd en daardoor had ik het idee dat het T zijn opeens ter ontwikkeling kwam. Ik ben er trots op dat hij ervoor uit is gekomen , het kwam er opeens allemaal uit,maar het tijdstip was nogal problematisch, van de een op de andere dag vlogen de pakketjes van de postorderbedrijven binnen en heeft hij een flinke kast met kleding opgebouwd.Ik werd er boos om want af en toe kom ik niet uit met het geld in het gezin.Hij is mooi al een zij, ziet er goed verzorgd uit ,verteld ook wat het t zijn met hem doet, dat hij het zo graag uit wil zetten en het kan gewoon niet. Het hoort gewoon bij hem/haar.maar ik heb andere gevoelens voor haar dan voor hem. Toch blijft het 1 en dezelfde persoon, op seksueel gebied is het prima zo, merk wel dat het wat minder is of anders, ik weet het niuet zo goed te benoemen , hij is nu vaker met zichzelf bezig, ik ben soms een avondje weg met de kids en dan mag hij doen en laten wat hij wil. Echter wil hij dat graag met mij delen,zegt hij, alleen vind ik het moeilijk als hij dan later onder de douche staat zichzelf af te rukken,en ik beneden op de bank zit toe te kijken hoe zijn avond er als vrouw uitziet en dat hij het moment van klaarkomen dus zichzelf helemaal afzonderd en als ik hem daarmee confronteer dan reageerd hij alsof hij me niet hoort. Dan is een avond lekker vrijen voor ons ook niet weggelegd als de kinderen dus weg zijn en hij leeft ernaar toe.dat merk ik.Het is moeilijk, we zijn allebei nog redelijk jong en ik houd ook erg veel van hem, zoals hij is. Echter merk ik ook wel dat het zich nu verder ontwikkelt zoals je dat ook schrijft .want na een avond werken bekeek ik internet en vond in de geschiedenis een link die mijn aandacht trok, ik kwam uit op zijn/haar profiel. op een datingsite voor T-girls. Ik heb hem/haar erover benaderd,eerst recht in mijn bek ontkennen, en toen werd ik echt heel kwaad.Ik heb gezegd dat ik me rot voel dat ik de link vond waardoor het wel lijkt dat ik hem bespioneer...Maar blijkbaar heeft hij van alles te verbergen voor mij.Waarom , ik ben open ... en eerlijk. Op die site krijgt hij aanzoeken . Ik ben echt boos. Met een dochtertje inmiddels van 3 maanden en twee oudere meiden, en hij gaat op een datingsite. Hij zegt dat hij het profiel gaat verwijderen en dat hij gewoon erkenning zocht en dat hij ook wel weet dat het niet helemaal strookte die site, maar ik geloof hem niet echter had hij me dit toch ook niet hoeven verzwijgen en dan ontkennen ? Maar ipv dat hij het verwijderd kan ik niets meer vinden in de geschiedenis, hij is natuurlijk ook niet dom en gaat natuurlijk alles verbergen? Ja ja, ik ben niet zo stom als dat ik eruit zie natuurlijk he? Ik vertrouw hem daardoor helemaal niet meer, we krijgen daardoor ruzie, niet omdat hij T is, nee . Want zelf steun ik hem om naar de T &t avond te gaan.En wil ik een keer mee,maar dat stiekemegedoe en ontkennen recht in mijn gezicht, hij liegt. Hij heeft het jaren verborgen gehouden en ook zegt hij nu weer dat hij het om die reden verbergt... het loopt steeds meer uit de hand denk ik zo , ik vertrouw hem gewoon niet meer .We zijn elkaars beste maatje en in de liefde , ben zo dol op hem en we lachen zoveel samen , maar die liefde drijft me tot wanhoop, het idee dat hij misschien wel vreemdgaat ,er is geen bewijs, ik kan mijn vinger er niet op leggen maar wil hem niet rechtsstreeks beschuldigen en ik wil er zo graag voor de kinderen zijn en niet depressief worden , ik ben net mama geworden van ZIJN kind, dus overweeg ik om mijn eigen pas te nemen , ik moet nadenken. Ik weet niet wat ik moet doen, ik weet niet hoe ik mijn vertrouwen moet terug krijgen in onze relatie.x

donderdag, september 13, 2012  
Blogger Mik van Es zei...

Hallo Anoniem,

Als ik het zo lees ben jij wel verliefd op hem, maar hij dus in de praktijk vooral op zichzelf als vrouw en niet op jou. Dat maakt dat je nooit een normale man-vrouw relatie met hem kunt hebben.

Ik denk ook dat je veel te positief staat tegenover die travestie en je man. Als de vrouw geen tegenwicht biedt, gaat het in de praktijk tenslotte meestal helemaal mis. Als je dus echt van die man houdt, moet je ophouden met over je te laten lopen.

Travestieten gedijen gek genoeg het beste in de kast. Accepteer het vooral niet en je hebt kans samen oud te worden.

Maar ik denk dat je je niet te veel illusies moet maken. Dit gaat volgens mij allemaal al veel te ver.

Het wordt misschien tijd om het zinkende schip te verlaten. Dat klinkt hard, maar op die manier kun je de schade voor jezelf misschien nog wat beperken.

Sterkte,

Mik


dinsdag, september 18, 2012  
Anonymous Anoniem zei...

Hoi,
Ik ben nu bijna 17, en heb sinds 8 maanden een vriend, hij heeft me na een maand vertelt dat hij travestiet is. Wat hij erg moeilijk vond. Ik accepteerde het zonder enkel probleem. We zitten samen op een recreatieverenenging, en hij uit daar zichzelf in zijn vrouwenkleding, waar ik absoluut geen problemen mee heb. Maar nu is mijn vraag hoe kan ik hem nog meer op zijn gemak laten voelen. Want altijd als we samen zijn zeg ik: 'Als je je als vrouw verkleden wilt, mag dat altijd van mij.' Maar dan antwoord hij: 'Ik doe het niet ik wil je er niet tot last mee zijn, ik weet dat het je diep van binnen dwars zit.' En ik antwoord daar vervolgens nee op. Maar heb je misschien nog tips om hem te helpen? En dat hij zichzelf durft te zijn bij mij zonder problemen? Ik wil dat hij weet dat ik van hem hou zo als hij is. Xxx

zaterdag, mei 10, 2014  
Blogger Mik van Es zei...

Ik denk dat hij inderdaad een heel stuk verder is als hij verkleedt rondloopt waar jij en anderen bij zijn.

Die travestie ontstaat door het taboe dat in zijn hoofd zit. Als hij het taboe uit het hoofd weet te krijgen, zijn het gewoon kleren en is het niet meer iets om je druk over te maken.

Dus als hij verstandig is, stopt hij met zich verkleden terwijl hij alleen is en doet hij het alleen nog waar andere mensen bij zijn.

vrijdag, mei 16, 2014  
Anonymous jako zei...

ik ben 55jr en hetero en heb het ook nog niet zolang dat ik me graag eens kleed met dameskleding,lingerie hakken en zo.ik zie het ook graag bij andere mannen.
het is begonnen met het zien van foto,s en filmpjes op internet.
soms denk ik wel eens ik spoor niet meer,heb ook nog baardje en snor dus een echte travestie ben ik niet.hoe moet ik me nu noemen? en zijn er meer mannen die dit op latere leeftyd gaan doen zijn?

zaterdag, december 26, 2015  
Blogger Maddie malone zei...

Dit is zoooo mooi geschreven

dinsdag, september 19, 2017  

Een reactie posten